Sokołów reaktywuje akcję „Sokołów Pomagamy” na rzecz Ukrainy

Sokołów reaktywuje akcję „Sokołów Pomagamy” na rzecz Ukrainy

Odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie na pomoc, jakie pojawiło się wskutek wydarzeń w Ukrainie, Sokołów reaktywuje na szeroką skalę akcję „Sokołów Pomagamy”. Obejmuje ona wielopoziomowe wsparcie zarówno żywnościowe, jak i rzeczowe.

Dbając o to, by pomoc była jak najbardziej efektywna, Sokołów działa w porozumieniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz samorządowymi. Za pośrednictwem Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, firma przekazała 10 ton wysokiej jakości kabanosów (100 000 paczek), które trafią na Ukrainę. Pomoc żywnościowa jest także realizowana lokalnie przez poszczególne zakłady. Sokołów zakupił ponadto dla mieszkańców Ukrainy apteczki pierwszej pomocy i gwarantuje obywatelom tego państwa ok. 300 miejsc pracy. Wartość pierwszej transzy wsparcia w ramach akcji „Sokołów Pomagamy” to ok. 1 000 000 złotych.

komunikat Sokołów

źródło / foto: profil LinkedIn Sokołów S.A.

Reklama