Lidl wspiera równość płacową i startuje z konkursem „Lidl Fair Pay”

Lidl wspiera równość płacową i startuje z konkursem „Lidl Fair Pay”

Już po raz czwarty Lidl Polska wraz z nowym partnerem strategicznym – United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) oraz partnerem merytorycznym – firmą doradczą Korn Ferry przyzna nagrodę „Lidl Fair Pay” przedsiębiorstwom, których polityka wynagrodzeniowa jest najbardziej wyrównana. Rozpoczęcie konkursu nie bez powodu ma miejsce 8 marca. Oprócz Dnia Kobiet to także data otwarcia ważnej dyskusji publicznej w ramach konferencji UN GCNP – Ring the bell for gender equality.

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są w dalszym ciągu zauważalne na większości stanowisk. Kobiety na polskim rynku są wynagradzane średnio o 7% mniej niż mężczyźni, chociaż piastują porównywalne stanowiska – wynika z badania firmy doradczej Korn Ferry w ramach 3 edycji „Lidl Fair Pay”, które objęło ponad 16 000 pracowników przedsiębiorstw działających na polskim rynku (wrzesień 2021).

W Lidl Polska decydują wyłącznie kompetencje

Zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 25 000 pracowników. Natomiast 70% kierowników średniego szczebla oraz m.in. menedżerów sklepów stanowią kobiety, dlatego idea fair pay jest Lidlowi szczególnie bliska. W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek. Decydują wyłącznie kompetencje.

Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje awanse wewnętrzne oraz równość płacową. Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria to istotny element strategii CSR Lidl Polska na lata 2020-2025 oraz długofalowej polityki personalnej.

United Nations Global Compact Network Poland

Wspieranie równości płci stanowi nieodłączną część kultury organizacyjnej Lidl Polska. W 2020 r. firma podpisała UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet. W ten sposób firma postawiła kolejny symboliczny krok ku wzmacnianiu zasad równości płci.

Od tego roku sieć Lidl Polska rozszerzyła współpracę z UN GCNP, przystępując do programu „Standard Etyki w Polsce”. Współpraca będzie polegać m.in. na działaniach edukacyjnych i cyklu spotkań oraz konferencji, zaczynając 8 marca od wydarzenia Ring the bell for gender equality.

Współpraca z Lidl Polska oraz przystąpienie firmy do Programu Business & Human Rights to dla nas ważny krok naprzód. Każdy nowy uczestnik Programu, w tym firma o takim zasięgu jak Lidl, to dla nas kolejna szansa na powielanie idei równości płac i roli kobiet w biznesie oraz wzmacnianie przekazu naszych działań. Jesteśmy pełni uznania dla dotychczasowych działań Lidla w zakresie promowania równości płac oraz z przyjemnością obejmujemy patronat nad konkursem „Lidl Fair Pay”. To w naszej ocenie ważna społecznie inicjatywa, ale też szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na dążenie do wysokich standardów działań.

Anna Potocka-Domin, Dyrektorka Programu Business & Human Rights, United Nations Global Compact Poland

O konkursie „Lidl Fair Pay”

Jako społecznie odpowiedzialna firma Lidl wspiera ideę fair pay, dlatego w 2019 r. sieć stworzyła konkurs „Lidl Fair Pay”. Nagroda docenia przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej. Do wzięcia udziału w konkursie Lidl Polska zaprasza już teraz polskie firmy z sektora FMCG, farmaceutycznego, ubezpieczeń oraz IT, zatrudniające do 1500 osób, których polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Zgłoszenia przyjmowane są od 8 marca do końca czerwca 2022 roku. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród w trakcie kongresu European Circular Retail Congress 2022. W ten sposób sieć zachęca inne podmioty na rynku do zmian.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie można znaleźć na stronie: https://circular-retail.eu/LIDL-FAIR-PAY/index.php/

Naszą załogę w 56% tworzą kobiety, a podobne proporcje występują także na stanowiskach kierowniczych. Konsekwentnie dążymy do zwiększania świadomości na temat luki płacowej poprzez dostarczanie pracownikom m.in. dostępu do e-learningu na temat równości płac, jak również oferowanie licznych szkoleń z zakresu nieuświadomionych uprzedzeń i stereotypów. Transparentność oraz równe traktowanie są dla nas bardzo ważne, dlatego docenienie naszych starań na forum ogólnopolskim przez jury nagrody „Lidl Fair Pay” jest niewątpliwie naszym powodem do dumy.

Tak o udziale w konkursie „Lidl Fair Pay” mówi Anna Skrobotun, HR Manager w Perrigo Poland, zdobywcy nagrody głównej w ramach zeszłorocznej edycji „Lidl Fair Pay”.

Źródło: inf. prasowa

Reklama