Gospodarka Ukrainy na ścieżce spowolnienia gospodarczego

Gospodarka Ukrainy na ścieżce spowolnienia gospodarczego

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w lutym 2022 roku spadł o 1,3 punktu w stosunku do odczytu sprzed miesiąca.

Wzrost pod koniec 2021 roku

Wzrost aktywności gospodarki sprzed dwóch miesięcy był wydarzeniem jednorazowym, związanym zapewne z około świątecznym wzmożonym popytem oraz z odbudową zapasów w magazynach przedsiębiorstw. Obecnie, przedsiębiorstwa działają pod presją rosnących kosztów, bałaganu podatkowego, braku wykwalifikowanych pracowników i zaległości w inwestycjach. Brak napływu funduszy unijnych, na które część firm zapewne liczyła dodatkowo ogranicza ich aktywność gospodarczą. Prezentowane dane nie uwzględniają jeszcze wpływu wojny w Ukrainie na aktywność polskiej gospodarki. Ujawnią się one w perspektywie nadchodzących miesięcy.

Pogorszenie w lutym

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lutym br. żadna ze składowych nie uległa poprawie, trzy nie zmieniły się istotnie w stosunku do notowań sprzed miesiąca, a pięć pogorszyło się.

W lutym nie odnotowano poprawy w tempie napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego. Niewielki wzrost dotyczył jedynie zamówień realizowanych na eksport przez firmy duże, zatrudniające powyżej 500 pracowników. W firmach małych i średniej wielkości zamówienia kurczą się lub pozostają na poziomie ostatnich miesięcy.

Odnotowano niewielki wzrost zapasów wyrobów gotowych w magazynach producentów, co potwierdza tezę, iż część produkcji przeznaczana była jako rezerwa magazynowa na wypadek przerw w dostawach materiałów i surowców.

Coraz gorsza sytuacja finansowa firm

W dalszym ciągu pogarsza się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Tę niekorzystną tendencję obserwujemy od października ubiegłego roku. Obecnie, odnotowujemy ponad 20- procentową przewagę firm, oceniających negatywnie zmiany w swej sytuacji finansowej nad odsetkiem firm, które uważają, że ich kondycja finansowa uległa w ostatnich miesiącach poprawie.

Do pogorszenia sytuacji finansowej firm przyczynia się przede wszystkim wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności wyższe ceny surowców i półfabrykatów do produkcji, wzrost ryzyka biznesowego, wyższe koszty zatrudnienia oraz wzrost opodatkowania działalności gospodarczej.

W ciągu ostatniego roku odsetek firm uznających niestabilne przepisy jako najistotniejszą barierę ograniczającą ich działalność wzrósł o blisko 12 punktów procentowych (z 43% przed rokiem do 55% obecnie). Przybywa firm wskazujących na barierę związaną ze wzrostem opodatkowania (52% ankietowanych). Jeśli wziąć pod uwagę wzrost cen energii, gazu oraz pozostałych surowców, nie dziwi chęć zrekompensowania choć części rosnących kosztów, poprzez podnoszenie cen. W efekcie średnioroczny wzrost cen producentów (PPI) w styczniu br. wyniósł blisko 15%.

Podaż pieniądza

Podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym uległa ograniczeniu, zmniejszyła się również ilość gotówki w obiegu oraz wartość zobowiązań gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na warszawskiej giełdzie dominowały spadki, zaś obecnie, w obliczu konfliktu za naszą wschodnią granicą, trudno liczyć na optymizm wśród inwestorów.


źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, dane na 27.02.2022 r. foto: adobestock.com / BullRun

Reklama