BIC obiecuje, że do 2025 roku wszystkie ich opakowania będą ekologiczne

BIC obiecuje, że do 2025 roku wszystkie ich opakowania będą ekologiczne

Do 2025 roku 100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. To jedno z ekologicznych zobowiązań, podjętych i wdrażanych przez firmę w zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Zobowiązanie na 100%

Badania nad bezpośrednim wpływem swoich wyrobów na środowisko naturalne BIC rozpoczął już w 1994 roku od analizy cyklu życia produktu. Przyglądano się surowcom, zużyciu energii i wody, ilości wytwarzanych odpadów oraz procesowi utylizacji. Pierwsze wnioski, jakie wtedy wyciągnięto, zapoczątkowały drogę w kierunku zrównoważonego rozwoju i doprowadziły firmę do poniższych zobowiązań.


 
Do 2025 roku:

 • 100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.
 • 100% opakowań papierowych i kartonowych BIC będzie pochodziło z certyfikowanych źródeł i/lub recyklingu.
 • 100% plastikowych opakowań BIC będzie wolnych od polichlorku winylu (PVC).
 • 75% materiałów użytych do produkcji opakowań plastikowych będzie nadawało się do ponownego przetworzenia.

Zespół BIC nieustannie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie produktów i opakowań, by jak najlepiej wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i minimalizować wpływ odpadów na ekosystem.

W 2020 roku w laboratoriach BIC przetestowano 24 alternatywne surowce, 11 rodzajów tworzyw sztucznych z recyklingu, 10 materiałów hybrydowych i 3 pochodzące z zasobów odnawialnych. Podjęto także decyzję, że od tej pory wszystkie nowe produkty i ich opakowania muszą być zgodne z  nowymi zobowiązaniami dotyczącymi tworzyw sztucznych, a zrównoważony rozwój został uznany za kluczowe kryterium przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu na rynek nowej oferty.

Ekologiczna strategia BIC została zdefiniowana w filozofii 4 R:

 • REDUCE – zmniejszenie ilości surowców wykorzystywanych do wytwarzania produktów BIC
 • RECYCLED – wykorzystywanie do produkcji jak największej ilości materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów alternatywnych
 • REFILLABILITY – zwiększenie liczby produktów nadających się do ponownego napełnienia
 • RECYCLABILITY – poprawa możliwości ponownego przetwarzania produktów i opakowań

Zobowiązania podjęte przez firmę dwa lata temu już dziś przekładają się na realne zmiany.

 • Ograniczono ilość plastiku używanego w opakowaniach.
 • Ponad 97% opakowań kartonowych BIC wytwarzanych jest z surowców pochodzących z recyklingu lub z certyfikowanych źródeł
 • 80% opakowań produktów jest wykonanych z tektury
 • 94% tworzyw sztucznych używanych w opakowaniach BIC nie zawiera PVC (polichlorku winylu)
 • 86% swoich wyrobów BIC produkuje we własnych fabrykach

Konsumenci, którzy w swoich wyborach kierują się ekologią, znajdą w ofercie BIC coś dla siebie. Linia BIC ECOlutions została zaprojektowana tak, by chronić naturalne zasoby naszej planety. Należące do niej produkty (m.in. długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje czy korektory) wykonano, w co najmniej 50% do 100%, z materiałów powtórnie przetworzonych.

15 produktów szkolno-biurowych BIC posiada certyfikat ekologiczny NF Environnement (NF 400), co świadczy o zaprojektowaniu ich z myślą o  zminimalizowaniu wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu.

Wymieniając ołówek czy długopis na wytworzony z surowców wtórnych, każdy może stać się częścią większego dzieła. Wspólnie piszemy zieloną przyszłość naszej planety!


źródło: informacja prasowa

 

Reklama