Polska branża piwowarska w liczbach [Raport Deloitte]

Polska branża piwowarska w liczbach [Raport Deloitte]

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele wyzwań rynkowych i gospodarczych – także dla branży piwowarskiej. Choć ta poradziła sobie całkiem nieźle nadal pozostając stablinym sektorem polskiego przemysłu.

Jak pokazują dane, rynek piwny w 2020 roku nieco powiększył sie w porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem – wskazuje Deloitte Advisory w najnowszym raporcie „Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie”.

Pandemia, szczególnie w pierwszym roku, zachwiała naszą branżą. Mieliśmy do czynienia z załamaniem optymizmu konsumenckiego i wyraźnym zmniejszeniem konsumpcji, spowodowanym ograniczeniem możliwości spotkań towarzyskich i praktycznym zanikiem konsumpcji podczas różnego typu wydarzeń masowych. Mimo to, polskie browary utrzymały łańcuch wartości oraz miejsca pracy, dając impuls do pobudzenia gospodarki.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Branża piwowarska w Polsce w 2020 roku – kluczowe liczby

  • Wartość rynku w Polsce: 17,97 mld zł 
  • Wolumen produkcji piwa w Polsce: 38,4 mln hl. 
  • Wolumen sprzedaży piwa w Polsce: 35,9 mln hl. 
  • Wielkość zatrudnienia: ok. 9,5 tys. osób.
  • Import: 1,01 mld hl.
  • Eksport: 4,37 mld hl.
  • Liczba browarów: 363.

Całościowo branża piwowarska urosła

Mimo spadków w wolumenie produkcji i sprzedaży piwa (kolejno o 4,2 p.p. oraz 3,5 p.p.) w porównaniu do przedpandemicznego 2019 roku, całościowo wartość rynku wzrosła z poziomu 17,42 mld zł do 17,97 mld zł. Wielkość zatrudnienia w branży piwowarskiej pozostała w tym czasie na podobnym poziomie wynoszą około 9,5 tys. pracowników.

Na przestrzeni roku (2019 vs 2020) wzrosty odnotował także handel zagraniczny. Import, który w 2019 roku kształtował się na poziomie 0,96 mld hl, w 2020 roku wynosił już 1,01 mld hl. Z kolei w przypadku eksportu zanotowano wzrost o 0,45 mld hl. 

Na mapie Polski przybywa nowych browarów

Jak wynika z raportu Deloitte, aż 92% piwa warzonego w Polsce trafia na rynek krajowy. A Polacy są przywiązani do rodzimych marek. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie rośnie także liczba browarów. W 2020 roku na terenie naszego kraju funkcjonowało ich w sumie 363, co oznacza wzrost o 32 browary na przestrzeni roku. A to nie koniec, bo na dzień 19 września 2020 roku kolejne 58 znajdowało się na etapie budowy lub planów. 

Struktura rynku piwa

Za zdecydowaną większość (84%) udziałów w rynku odpowiadają browary duże – wynika z raportu Deloitte. Wśród nich 34,2% przypada Kompanii Piwowarskiej, 29,9% – Grupie Żywiec oraz 19,9% – Carlsberg. Pozostała część rynku jest rozdzielona pomiędzy browary średnie (12%) oraz regionalne i rzemieślnicze (4%).


Wszystkie dane pochodzą z raportu firmy Deloitte Advisory „Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie”. Pełny raport dostępny jest tutaj.

Reklama