Najlepsze rynki eksportowe dla polskich firm [RAPORT PIE]

Najlepsze rynki eksportowe dla polskich firm [RAPORT PIE]

​Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym raporcie wskazał najważniejsze z punktu widzenia polskiego eksportu rynki inne niż najbliższe. Najbardziej perspektywiczne w perspektywie 5 lat okazały się Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie – wynika z raportu PIE „Rynki perspektywiczne dla polskiego eksportu”.

Pandemia COVID-19 zachwiała światowym handlem. Jednak Polska stała się jednym z beneficjentów zmian, m.in. dzięki większemu popytowi na trwałe dobra konsumpcyjne. Jak wskazuje PIE, w polskim eksporcie z pewnością pozostanie utrzymana kluczowa rola UE, która odpowiada za 74% jego wartości.

W raporcie „Rynki perspektywiczne dla polskiego eksportu” dokonano przeglądu możliwości wzrostu bezpośredniego eksportu na inne rynki niż najbliższe, wskazując potencjalne szanse dywersyfikacji kierunków dostaw towarów z Polski. Analizowane w nim rynki stanowią łącznie 18% polskiego eksportu.

TOP 10 pozaunijnych rynków dla polskiego eksportu

Wśród najbardziej perspektywicznych rynków w rankingu Polskiego Instytutu Ekonomicznego znalazły się:

   1. Stany Zjednoczone,
   2. Zjednoczone Emiraty Arabskie,
   3. Ukraina,
   4. Chiny,
   5. Indie.

Z tych państw najistotniejsza, jeszcze do niedawna, wydawała się Ukraina ze względu na bliskość geograficzną i kulturową. Jednak, jak wskazuje Instytut, obserwowany w ostatnim czasie wzrost niestabilności politycznej w regionie zmniejsza nieco te perspektywy. Z kolei ZEA swoje wysokie, drugie miejsce, zawdzięczają dużemu kontraktowi realizowanemu przez zakłady Alstomu dla dubajskiego metra, który wpłynął na oszacowaną konkurencyjność polskiego eksportu.

Najbardziej perspektywiczne dla polskiego eksportu pozaunijne rynki (Polski Instytut Ekonomiczny)​​​​

Pierwszą dziesiątkę zamykają:

   6. Wietnam,
   7. Japonia,
   8. Kanada,
   9. Egipt,
   10. Serbia.

To pokazuje zróżnicowanie rankingu rynków perspektywicznych – tak pod względem geograficznym, jak i poziomów rozwoju. Z połową tych państw Unia Europejska zawarła preferencyjne umowy o wolnym handlu, z drugą połową wymiana gospodarcza odbywa się na podstawie przepisów WTO. Jak dodaje PIE, obecne turbulencje gospodarcze na globalnych rynkach okazują się być dla polskich eksporterów szansą, by wejść na miejsce działających wcześniej kontrahentów bądź odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na niektóre dobra.

Rynki perspektywiczne dla polskiego eksportu

Na potrzeby stworzenia rankingu najbardziej perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu opracowano syntetyczny wskaźnik perspektywiczności (PI). Składają się na niego:

  • wielkość rynku mierzona wartością nominalną PKB oraz udziałem danego rynku w polskim eksporcie,
  • popyt importowy mierzony prognozowanym tempem wzrostu PKB w nadchodzących sześciu latach,
  • siła polskiego eksportu do danego kraju mierzona efektem konkurencyjności pokazującym, na ile polscy eksporterzy są dziś konkurencyjni na danym rynku. 

Za rynek perspektywiczny uznany został ten, który w najbliższych pięciu latach może stworzyć ponadprzeciętne możliwości zbytu polskich towarów. Na podstawie utworzonego rankingu przeprowadziliśmy pogłębione wywiady indywidualne z eksporterami i organizacjami wsparcia eksportu dla 10 wyłonionych najbardziej perspektywicznych rynków. Najwyżej w naszym rankingu uplasowały się Stany Zjednoczone. Kraj ten osiągnął najlepszy wynik wskaźnika perspektywiczności dzięki zróżnicowanej sile – wielkości rynku, dużej dynamice wzrostu i dotychczasowym dobrym wynikom polskiego eksportu.

Łukasz Ambroziak, starszy doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym

Źródło: PIE

Reklama