Jakie skutki przyniesie białoruskie embargo?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje embargo na niektóre polskie produkty. W ten sposób prezydent Białorusi odpowiedział na sankcje nakładane na jego kraj przez kolejne państwa, w tym Polskę. Związek Sadowników RP przedstawił skutki, jakie dla polskich przedsiębiorców może przynieść białoruskie embargo.

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa, które odbyło się 17 stycznia br, polska delegacja zwróciła się do Komisji Europejskiej o monitorowanie sytuacji związanej z Białoruskim embargiem oraz o podjęcie działań zapobiegających stratom w sektorze rolnym. O jakich skutkach mowa?

Przeczytaj też:

Wprowadzenie przez Białoruś embargo, poskutkuje pogłębieniem negatywnych skutków rosyjskiego zakazu obowiązującego od 2014 roku odnośnie do krajów UE. Przed wprowadzeniem embarga na import niektórych produktów rolno-spożywczych z krajów UE w 2014 r. przez Federację Rosyjską, Rosja była jednym z największych rynków zbytu dla polskich owoców i warzyw. Później rolę odbiorcy tej grupy towarowej przejęła właśnie Białoruś.

W 2020 r. wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Białoruś wyniosła 252,4 mln euro. W okresie od stycznia do października 2021 r. wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Białoruś wyniosła 194,0 mln euro.

Wartości eksportu i udziały w łącznym wolumenie polskiego eksportu produktów w okresie styczeń-październik 2021 r. przedstawiały się następująco:

  • gruszki – 15,4 mln euro i blisko 83%;
  • jabłka – 31,8 mln euro i ok. 14%,
  • świeże truskawki – 4,5 mln euro i ponad 70%;
  • wiśnie i wiśnie mrożone – 8,3 mln euro i ok. 2 tys. 30% (Białoruś była drugim co do wielkości odbiorcą po Niemczech pod względem wolumenu);
  • warzywa mrożone – 12,5 mln euro i ok. 6%.

Jak dodaje Związek, w przypadku Polski negatywne skutki embarga będą dotyczyć głównie produkcji ogrodniczej. Embargo może pogłębić problemy związane z zarządzaniem tą produkcją w Polsce, co może również przełożyć się na sytuację na rynku UE.  

W latach 2020-2021 największy udział w wartości polskich artykułów rolno-spożywczego eksportowanych do Białorusi miały jabłka. Udział ten wyniósł odpowiednio 18,4% i 16,3%. Podkreślono również, że Polska jest największym producentem jabłek w UE.


Źródło: Związek Sadowników RP / europa.eu

Reklama