Imponujący wzrost obrotów w Grupie Muszkieterów. Sprzedaż wyższa o 1 mld zł

Imponujący wzrost obrotów w Grupie Muszkieterów. Sprzedaż wyższa o 1 mld zł

Grupa Muszkieterów, zrzeszająca niezależnych przedsiębiorców pod szyldami sieci Intermarché i Bricomarché, wypracowała w 2021 roku ponad 13% wzrost obrotów. Wyniki sprzedaży supermarketów zarządzanych przez Muszkieterów wyniosły łącznie blisko 8,9 miliardów złotych – to o ponad miliard więcej niż w 2020 roku.

Miniony rok okazał się dla Grupy Muszkieterów bardzo dobrym okresem z miliardowym wzrostem sprzedaży r/r. W podziale na sieci obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw kształtowały się na poziomie ponad 5,5 miliardów złotych, natomiast sieć Bricomarché osiągnęła ponad 3,3 miliardy złotych obrotów.

Mimo trudności, którym kolejny rok z rzędu musieliśmy stawiać czoła, 2021 rok był dla Grupy Muszkieterów okresem przełomowym w kontekście rozwoju. Stał pod znakiem silnej dynamiki wzrostu obrotów oraz stałego wzmacniania naszej konkurencyjności. Obroty Grupy osiągnęły rekordowy poziom prawie 9 miliardów złotych, co czyni nas jednym z głównych graczy na polskim rynku. 

Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce

Kluczowe momenty w 2021 roku

Jednym z kluczowych wydarzeń dla Muszkieterów było uruchomienie spółki SCA Petrole, czyli centrali zakupowej, która odpowiada za zaopatrzenie w paliwo i gaz przysklepowych stacji na terenie całego kraju. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Grupie powołali także Fundusz Stacji Paliw, wspierający sklepy w zakresie finansowania budowy nowych stacji. Uruchomiono pierwszą stację paliw przy markecie Bricomarché, jak również pierwsze bezobsługowe stacje w formule „Light” dostępne dla klientów 24 godziny na dobę.

W minionym roku rozpoczęły się ponadto bardzo istotne inwestycje w modernizację systemów informatycznych Grupy, m.in. wymiany sprzętu informatycznego we wszystkich sklepach, przygotowania do wdrażania ERP dla sklepów i spółki centralnej szyldu Bricomarché, prace nad nową platformą digitalową dla szyldu Intermarché oraz przygotowania do wymiany systemu kasowego we wszystkich placówkach Grupy na system bliższy potrzebom polskich przedsiębiorców.

Zakończył się również przetarg na dostawcę narzędzi do pozyskiwania energii słonecznej, a równocześnie rozpoczął się proces wdrażania tego rozwiązania w wybranych sklepach.

Ważne zmiany w Intermarché

Wyniki sprzedaży supermarketów spożywczych spod szyldu Intermarché wraz ze stacjami paliw wyniosły łącznie ponad 5,5 miliardów złotych. W 2021 roku z powodzeniem zakończono również proces restrukturyzacji sieci.

Na przestrzeni roku otwarto 5 sklepów Intermarché oraz uruchomiono 7 placówek w nowym koncepcie Power, dzięki któremu klienci mają dostęp do lepszej oferty produktowej. Ponadto, usługa e-commerce Drive, umożliwiająca odbiór zakupów zamówionych online o dowolnej porze, pojawiła się w 5 kolejnych miejscowościach.

W odpowiedzi na zmieniające się trendy rynkowe, Muszkieterowie rozpoczęli także przygotowania do wdrożenia nowej platformy e-commerce dla Intermarché. Celem sieci jest połączenie środowisk cyfrowych, czyli strony www, usługi Drive oraz aplikacji mobilnej, by zaoferować klientom spójne doświadczenie zakupowe.

Kontynuacja rozwoju Bricomarché

Obroty sieci Bricomarché osiągnęły w 2021 roku poziom ponad 3,3 miliardów złotych i znacznie przekroczyły zakładany pierwotnie próg. Grupa Muszkieterów kontynuuje dynamiczny rozwój szyldu – w ubiegłym roku zrekrutowano 12 przedsiębiorców.

2021 rok był dla sieci Bricomarché czasem intensywnych prac w obszarze e-commerce. Bricomaty, czyli specjalne maszyny do odbioru zamówień online, pojawiły się w aż 20 kolejnych lokalizacjach. Wprowadzono również kartę lojalnościową dla klientów oraz udostępniono im dedykowaną aplikację mobilną. Dodatkowo, wystartowała nowa platforma komunikacyjna marki wraz z towarzyszącą jej kampanią reklamową.

Co Grupa Mueszkieterów planuje na 2022 rok?

Rok 2021 zamknęliśmy z bardzo solidnymi wynikami. Cieszy nas zakończony z powodzeniem proces restrukturyzacji sieci Intermarché i jej bardzo mocna dynamika like-for-like, jedna z lepszych na rynku, jak również znaczne przekroczenie zakładanego progu obrotów sieci Bricomarché. W roku 2022 chcemy nie tylko sfinalizować rozpoczęte projekty, ale również nakreślić długofalowe plany na kolejne 5 lat naszej działalności.

Marc Dherment

Priorytety Grupy na najbliższe miesiące to przyspieszenie ekspansji obu szyldów, dalsza optymalizacja kosztów dystrybucji, dzięki której Muszkieterowie umacniają swoją pozycję wśród liderów cenowych na rynku, udoskonalenie konceptów handlowych i modelów ekonomicznych, dalszy rozwój kanału e-commerce oraz stałe ulepszanie rozwiązań i narzędzi w tym obszarze.

Takich wyników rocznych nie udałoby się nam uzyskać bez zaangażowania i talentu wszystkich przedsiębiorców tworzących dziś Grupę Muszkieterów, jak również pracowników naszych spółek centralnych. Obroty, realizowane cele i zadowolenie klientów pokazują, że nasz unikalny model współpracy działa i przynosi efekty. Naszą główną wartością jest „niezależność we współzależności”, co oznacza, że przedsiębiorcy są nie tylko właścicielami swoich sklepów, ale współtworzą również całą organizację. Na horyzoncie naszej Grupy pojawia się podwójny symboliczny próg 400 sklepów oraz 10 miliardów złotych obrotów.

Marc Dherment

Źródło: inf. prasowa

 

Reklama