Nowy wiceprezes w WSP "Społem". Marcin Szymański z awansem

Nowy wiceprezes w WSP "Społem". Marcin Szymański z awansem

Marcin Szymański, który z WSP "Społem" związany jest od blisko 30 lat, objął funkcję prezesa ds. technicznych. Zastąpił tym samym Marka Sternika, który wraz z końcem 2021 roku przeszedł na emeryturę.

Marek Sternik, który od 18 lat pełnił funkcję wiceprezesa ds. technicznych, z końcem grudnia ub.r. przeszedł na emeryturę. Jego miejsce, decyzją Rady Nadzorczej, zajął Marcin Szymański, który w WSP "Społem" obecny jest od 1994 roku. O wyborze zdecydowało doświadczenie nowego prezesa, które zdobywał w wielu obszarach funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa.

Marcin Szymański z WSP "Społem" związany jest od 28 lat

Nowo powołany zastępca prezesa do spraw technicznych rozpoczął pracę w Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” w 1994 roku, tak więc z firmą związany jest od ponad ćwierćwiecza. Swoją karierę zawodową zaczął w pionie produkcyjnym, następnie znalazł się w dziale marketingu, a w kolejnych latach piastował coraz wyższe stanowiska kierownicze w komórkach odpowiedzialnych za utrzymanie zdolności produkcyjnych. Taki przebieg kariery zawodowej zgodny jest z posiadanym wykształceniem, ponieważ ukończył on studia na wydziale Mechanicznym Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, na kierunku Technologia Budowy Maszyn.

Marcin Szymański nowych prezesem ds. technicznych w kieleckim WSP "Społem".

Priorytetem rozbudowa zakładu o nową halę produkcyjną

Jak zaznacza nowy wiceprezes, na tym stanowisku będzie skutecznie realizować długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. W krótkiej perspektywie oznacza to budowę nowej halę produkcyjną, a także modernizacje obecnej infrastuktury. 

 Priorytetem w tej kwestii są przede wszystkim nowoczesne rozwiązania produkcyjne i szeroko rozumiane innowacje. Dlatego też w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na rozbudowie zakładu o nową halę produkcyjną oraz na modernizacji aktualnie posiadanej infrastruktury technicznej. W perspektywie długofalowej, jako kluczową kwestię określiłbym dążenie do wdrażania nowych produktów, odpowiadających na potrzeby współczesnego – wymagającego - konsumenta. Planowane działania mam zamiar wprowadzać w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego firmy.

Marcin Szymański

Nowy prezes WSP „Społem” bardzo ceni konstruktywne myślenie, zaangażowanie w działanie i dążenie do rozwoju. Interesuje się amerykańską motoryzacją, szczególnie motocyklami oraz historią broni i uzbrojenia.

Reklama