Grupa MOL po przejęciu 417 stacji Lotos trzecim największym graczem w kraju

Grupa MOL po przejęciu 417 stacji Lotos trzecim największym graczem w kraju

Grupa MOL rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos. Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, Grupa stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce.

W ramach umowy, PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln USD. Dzięki przejęciu, MOL wyprzedza własne plany strategiczne na rok 2025, rozbudowując sieć stacji paliw do blisko 2400 obiektów. Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

Grupa Lotos przedaje ponad 400 stacji paliw Lotos węgierskiemu koncernowi

W poniedziałek 12 stycznia Grupa MOL podpisała z Grupą Lotos i PKN Orlen umowy dotyczące sprzedaży i zakupu aktywów. W ramach porozumienia, MOL przejmie 417 stacji paliw w Polsce, stając się trzecim największym graczem na lokalnym rynku detalicznej sprzedaży paliw. Zawarte umowy wpisują się w aktualną długoterminową strategię rozwoju Grupy MOL „SHAPE TOMORROW” 2030+.

Wskutek umowy PKN Orlen wejdzie z kolei na rynek węgierski i głowacki, przejmując od Grupy MOL 185 stacji paliw – 144 zlokalizowane na Węgrzech i 41 w Słowacji. Jednocześnie, firma zawarła długoterminową umowę na dostawy paliw silnikowych dla nowo nabytej sieci stacji. 

W segmencie detalicznym, wynegocjowaliśmy z naszym węgierskim partnerem wymianę aktywów, która bezpośrednio przyczyni się do realizacji planów geograficznej ekspansji, wzmacniając naszą sieć detaliczną na terenie Słowacji oraz otwierając zupełnie nowy dla nas rynek Węgierski.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PLN Orlen

Polska będzie dziesiątym krajem, w którym, dzięki ogłoszonej dziś transakcji, Grupa MOL pojawi się ze swoją ofertą detaliczną. Łączna liczba stacji działających pod pięcioma markami w ramach portfolio Grupy wzrośnie zaś z 1943, do 2390. Liczba ta obejmuje również zakupione niedawno stacje OMV w Słowenii (120 obiektów) oraz 95 nowych stacji paliw na terenie Węgier i Słowacji. Umowy te oczekują jeszcze na zgody właściwych organów.

 

Dzięki tej transakcji zyskamy dostęp do największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, mogąc zaoferować nasze produkty i usługi niemal 40 milionom potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy mają podobne doświadczenia historyczne, a naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie. Jestem przekonany, że ta umowa wpłynie również na dalsze wzmocnienie korytarza energetycznego północ-południe.

Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL

Planowany dalszy rozwój MOL w Polsce

Najnowsza umowa pozwoli MOL na dalszą dywersyfikację działalności w regionie oraz wejście na największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Nabyte w Polsce aktywa będą stanowić bazę dla dalszego rozwoju działalności Grupy w kraju, gdzie obecność MOL była do tej pory ograniczona.

Niespełna rok temu zaprezentowaliśmy strategię MOL 2030+, która zakładała rozbudowę sieci naszych stacji do 2200 obiektów w regionie do roku 2025. Wraz z dzisiejszą transakcją, już udało nam się znacznie wyprzedzić ten plan, wchodząc do Polski. Nie zwalniamy jednak tempa, ponieważ wierzymy, że segment usług konsumenckich ma przed sobą znaczący potencjał w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną.

Peter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich w Grupie MOL

Dobre perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, wysoki poziom zmotoryzowania oraz perspektywy dalszego wzrostu konsumpcji paliw w średnim terminie stanowią o potencjale kraju w regionie. Zakupiona przez MOL sieć stacji paliw oferuje z kolei wyjątkową pozycję wzdłuż tras szybkiego ruchu, umożliwiając dalszy wzrost organiczny oraz rozwój oferty pozapaliwowej.

Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2000 stacji paliw w 9 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.


Foto: lotos.pl

Reklama