Nowa ustawa winiarska - komentarze branżowe są zgodne

Nowa ustawa winiarska - komentarze branżowe są zgodne

"To długo oczekiwany i ważny dla naszej branży akt prawny" – tak ogłoszoną właśnie, nową ustawę winiarską, komentują szefowie firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Pojawiły się w niej regulacje dotyczące zasad produkcji i znakowania fermentowanych napojów winiarskich, a także reguły prowadzenia działalności gospodarczej w branży winiarskiej. Ale nie wszystko – zdaniem przedsiębiorców – udało się doprecyzować.

Nowe kategorie

Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i potrzebom branży – wprowadza definicje nowych produktów i doprecyzowuje funkcjonujące już aktualnie pojęcia. Nowością jest dywersyfikacja segmentów „cydr” i „perry” – wyróżniono w nich, oprócz standardowych funkcjonujących już definicji,  kategorie: „cydr jakościowy”, „perry jakościowe” oraz „cydr lodowy”, „perry lodowe”.

Ponadto wprowadzono  definicje (a tym samym możliwość wytwarzania) cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych – to ważna dla krajowej branży winiarskiej zmiana. Za granicą popularność tego rodzaju wyrobów aromatyzowanych z roku na rok rośnie i już teraz stanowią one w Europie ok. 20 % segmentu cydru.

Z myślą o małych producentach

Nowością są znaczące ułatwienia dla małych producentów i, co bardzo ważne, dotyczą one nie tylko producentów wina, ale także jakościowych fermentowanych napojów winiarskich – win owocowych, cydrów, perry czy miodów pitnych. Zmiany będą impulsem do rozwoju produkcji z własnych upraw i surowców pozyskanych we własnych gospodarstwach. Z pewnością przyczyni się to do wzrostu popularności  lokalnych, jakościowych trunków.

Problem nierozwiązany

Problemem, który zgłaszała branża, a którego nie udało się rozwiązać, jest brak harmonizacji ustawy z przepisami regulującymi pobór akcyzy (klasyfikacją fermentowanych napojów winiarskich w Nomenklaturze Scalonej). Producenci liczyli na to, że ustawa o wyrobach winiarskich zostanie napisana w taki sposób, by mogli oni mieć pewność, iż fermentowany napój winiarski wyprodukowany zgodnie z tą ustawą, będzie też uznany za napój fermentowany pod względem akcyzowym.

Dlaczego to tak ważne?

Rozpoczynając produkcję musimy mieć pewność, że zachowanie wszystkich zasad określonych w przepisach spowoduje, że wyprodukowany wyrób będzie obciążony konkretną stawką podatku akcyzowego. Dzisiaj nie mamy takiej gwarancji. Produkt winiarski wytworzony w zgodzie z polską ustawą winiarską na bazie krajowych owoców (jabłek, gruszek, wiśni, porzeczek) może pod względem akcyzowym zostać zakwalifikowany jako spirytusowy. W przypadku wyrobów produkowanych na bazie winogron, takie ryzyko nie istnieje – te zawsze będą uznane z produkty winiarskie – przepisy obejmujące ich produkcję i klasyfikację są zharmonizowane i klarowne. My też potrzebujemy tak przygotowanych regulacji

Anna Kalinowska, Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w Firmie Henkell Freixenet Polska

Sytuacja, w jakiej znajduje się nasza branża, powoduje ogromne ryzyko i skłania nas do rezygnacji z wykorzystywania w produkcji krajowych owoców. Zdecydowanie bezpieczniej jest produkować napoje na bazie importowanego koncentratu soku winogronowego. To też wielka szkoda dla krajowego sadownictwa, głównie producentów jabłek.

Grzegorz Bartol, Wiceprezes Firmy Bartex

Nasze prawo powinno chronić rodzimych producentów, bo inne państwa zupełnie naturalnie nie są tym zainteresowane i lobbują na rzecz win gronowych. Polska powinna troszczyć się o krajowy przemysł i – podobnie jak Wielka Brytania – wprowadzić odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie.

Jakub Nowak, Prezes Firmy JNT Group

Niestety w nowej ustawie winiarskiej nie udało się wprowadzić odpowiednich i satysfakcjonujących dla branży rozwiązań. – W tej sytuacji potrzebujemy zaangażowania Ministerstwa Finansów w rozwiązanie tego problemu i uzgodnienia wytycznych zasad klasyfikacji.

Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Nie koniec prac

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy – począwszy od etapu konsultacji społecznych, a skończywszy na uczestnictwie w posiedzeniach komisji w Sejmie i Senacie.

 Teraz, przed nami kolejny bardzo ważny rozdział – w najbliższym czasie powstaną projekty aktów wykonawczych, które nasza organizacja będzie opiniować.

Magdalena Zielińska, Prezes ZP PRW

Poprzednia ustawa winiarska pochodziła z 2011 roku.

źródło: informacja prasowa Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa

Reklama