OneDayMore rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Przyrodnicznym w Poznaniu

OneDayMore rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Przyrodnicznym w Poznaniu

Producent zdrowej żywności - OneDayMore oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisali umowę o współpracy na płaszczyźnie naukowej, badawczej i dydaktycznej. Celem partnerstwa jest wykorzystanie zaplecza, możliwości i doświadczeń obu organizacji na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii oraz kształcenia odpowiedzialnych kadr w sektorze spożywczym.

Porozumienie zawarte między OneDayMore a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, przewiduje wzajemną współpracę w obszarach tematycznych wspólnych uczelni oraz profilowi działalności firmy. Obie strony deklarują chęć wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnych technologii oraz biznesu, która w przyszłości może pomóc w opracowywaniu nowych, roślinnych produktów marki.

Inicjatywy naukowe i nie tylko

Zaplanowane jest także podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczych, wdrożeniowych i aplikacyjnych. W ramach partnerstwa OneDayMore będzie zaangażowane w realizację programu praktyk oraz staży dla studentów związanych z realizowaniem prac dyplomowych. Partnerstwo przewiduje też wspólny udział w targach, konferencjach naukowych, wykładach otwartych oraz warsztaty z praktykami biznesu dla studentów, prowadzonych przez specjalistów OneDayMore. Celem tych działań jest przygotowanie studentów do podjęcia pierwszej pracy, poprzez nabywanie wcześniejszego doświadczenia w jednej z najbardziej dynamicznych branż, w czasach o dużej zmienności rynkowej.  

Promocja oraz kampania wizerunkowa

Współpraca ma dotyczyć także przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych dotyczących oferty edukacyjnej i naukowej oraz umożliwienie realizacji kampanii wizerunkowych dotyczących profilu działalności firmy na Uniwersytecie. Marka będzie miała możliwość zasięgania opinii naukowych i eksperckich wśród wykwalifikowanej kadry Uniwersytetu Przyrodniczego i współpracy projektowej z kołami naukowymi uczelni. 

Na całym świecie następuje znacząca zmiana kierunku odżywiania, a rozwój badań i technologii pozwala eksplorować zupełnie nowe metody wykorzystania roślinnych surowców. Podpisanie umowy z tak renomowaną uczelnią otwiera przed nami nowe możliwości. Mamy nadzieję, że wzajemna wymiana wiedzy między naszym zapleczem technologicznym oraz zapleczem akademickim i laboratoryjnym Uniwersytetu zaowocuje nieszablonowymi rozwiązaniami.

Dariusz Haraj, CEO OneDayMore

źródło: informacja prasowa

Reklama