Spółka z Grupy Intermarche ma 6 miesięcy na wypłatę należności dostawcom

Spółka z Grupy Intermarche ma 6 miesięcy na wypłatę należności dostawcom

Spółka SCA PR Polska (Grupa Intermarche) została zobowiązana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta do zmiany praktyk, które mogły stanowić nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej.

W kwietniu 2020 roku UOKiK sprawdził czy 100 największych podmiotów na rynku rolno-spożywczym nie wykorzystuje przewagi kontraktowej wobec mniejszych partnerów handlowych, w tym rolników. Jak się okazało łączne zaległości względem dostawców wyniosły ponad pół miliarda złotych. W rezultacie interwencji większość firm wypłaciła zaległości.

Postępowanie UOKiK przeciwko spółce odpowiedzialnej za zakupy w Intermarche

Jednym z przedsiębiorców, który nie uregulował wówczas zaległych zobowiązań był SCA PR Polska (SCA) – spółka, która w ramach grupy kapitałowej była odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche. Dlatego Prezes Urzędu wszczął postępowanie przeciwko temu przedsiębiorcy.

W trakcie postępowania ustaliliśmy, że spółka płaciła kontrahentom z opóźnieniem, w przypadku niejasności w części faktury nie regulowała również tych kwot, które nie budziły zastrzeżeń, a także zbyt długo wyjaśniała rozbieżności w fakturach. Mogła to być forma kredytowania się SCA kosztem dostawców produktów rolno-spożywczych.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Łączna wartość opóźnionych należności w latach 2019 - 2020 wyniosła kilkaset milionów zł. Jednak, jak zwraca uwagę prezes UOKiK, większość przypadków opóźnień następowała w przedziale do 10 dni (ponad 70 proc. w 2020 r.), choć w skrajnych przypadkach zdarzały się również opóźnienia powyżej 100 dni.

Spółka będzie miała 6 miesięcy na uregulowanie zaległości wraz z odsetkami

Prezes UOKiK nałożył na spółkę obowiązek realizacji zobowiązania. Zgodnie z nałożonym warunkiem, firma będzie miała 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji na realizację zaległych płatności wraz z odsetkami oraz nie dłużej niż 3 miesiące na zaproponowanie dostawcom zmian w umowach.

Po zrealizowaniu zobowiązań spółka będzie musiała przedstawić Urzędowi informacje i dowody świadczące o ich wykonaniu.

Reklama