Żabka na drodze dekarbonizacji. Cele firmy zostały naukowo zatwierdzone

Żabka na drodze dekarbonizacji. Cele firmy zostały naukowo zatwierdzone

Żabka Polska jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią spożywczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, której cele dekarbonizacji, zawarte w jej strategii ESG, zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Firma udowadnia, że obrana przez nią droga redukcji emisji gazów cieplarnianych i podjęte zobowiązania to realny plan. W grudniu br. zadeklarowane przez Żabkę cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zostały oficjalnie zatwierdzone przez Zespół Walidacji Celów działający w ramach SBTi. Ustanowione przez Żabkę cele klimatyczne, zgodnie z oceną SBTi, wpisują się w najbardziej ambitne postanowienie Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

W Żabce każdego dnia podejmujemy szereg proekologicznych działań. Włączamy w te procesy zarówno naszych pracowników, franczyzobiorców, jak i klientów. Aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Aby móc działać jeszcze skuteczniej, przystąpiliśmy – jako pierwsza sieć z Europy Środkowo-Wschodniej – do inicjatywy Science Based Targets, która promuje odpowiedzialne i transparentne wyznaczenie celów redukcji śladu węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Jesteśmy dumni, że nasze cele zostały przez SBTi pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone.

Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka

Co zakładają cele Żabki Polska?

Naukowo zatwierdzone i zweryfikowane przez SBTi cele zakładają, że Żabka:

  • zredukuje o 25% całkowitą emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2026 roku względem roku bazowego 2020,
  • obniży o 70% intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 roku (zakres 3, tCO2/PLN1m) w odniesieniu do tego samego czasu,
  • do końca 2026 roku sieć zaangażuje partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75% wydatków zakupowych z obszaru produktów i usług w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych.

Czym jest inicjatywa Science Based Target?

Science Based Targets to inicjatywa współtworzona przez UN Global Compact, do której dołączyło już ponad 1000 firm z 60 krajów, działających w 53 sektorach gospodarki i zatrudniających łącznie ponad 32 miliony osób! Jak przyznaje Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Poland, to pokazuje skalę oddziaływania inicjatywy, której głównym założeniem jest wspieranie ambitnych celów korporacyjnych pozwalających zredukować negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko, a przez to zatrzymać wzrost temperatur.

Cieszy mnie, że Żabka, firma członkowska UN Global Compact i partner naszych programów, dołącza do tej inicjatywy - to szansa, że podejmowane działania i wyznaczane cele będą efektywne oraz zgodne z naukowymi wytycznymi ekspertów ONZ ds. klimatu. Tylko działając w oparciu o rzetelną wiedzę, możemy przeciwdziałać zmianie klimatu szybko i według najlepszych standardów.

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) powstała we współpracy pomiędzy United Nations Global Compact (UN Global Compact), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) oraz CDP, czyli najbardziej znaną na świecie firmą ujawniającą dane klimatyczne. Jej celem jest promowanie wyznaczania celów redukcji śladów węglowego w oparciu o wiedzę naukową. Członkowie SBTi dążą do ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

Reklama