Carrefour ze zgodą na nabycie placówki po Tesco. UOKiK stawia warunki

Carrefour ze zgodą na nabycie placówki po Tesco. UOKiK stawia warunki

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) wydał warunkową zgodę na nabycie placówki Tesco w Bielanach Wrocławskich przez Carrefour Polska. Warunkiem do zrealizowania transakcji jest zmniejszenie powierzchni sklepu Carrefour, który mieści się we Wrocławiu.

UOKiK zdecydował o warunkowej zgodzie z uwagi na zagrożenie konkurencji na rynku. W II fazie postępowania i badania rynku wynikało, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku wyznaczonym w promieniu 20-25 minut jazdy samochodem od hipermarketu Tesco w Bielanach Wrocławskich. W związku z tym Prezes UOKiK postanowił o wydaniu warunkowej zgody na transakcje.

Po przeprowadzeniu postępowania uznaliśmy, że zmniejszenie powierzchni jednego ze sklepów Tesco zniweluje negatywne skutki koncentracji. Dzięki temu na lokalnym rynku markety będą nadal ze sobą konkurować z korzyścią dla konsumentów.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Carrefour Polska części mienia spółki Ingka Centres Polska w postaci powierzchni handlowej wykorzystywanej na potrzeby hipermarketu Tesco w Centrum Handlowym Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest zmniejszenie powierzchni sklepu Carrefour przy ul. Generała Hallera 52 we Wrocławiu. Placówka zostanie zmniejszona o 1,5 tys. mkw., co ma oznaczać obniżenie siły rynkoej Carrefour Polska na lokalnym rynku. Po zrealizowaniu warunku, spółka została zobowiązana do złożenia sprawozdania.