20% Polaków chciałoby prowadzić własną firmę w modelu franczyzowym

20% Polaków chciałoby prowadzić własną firmę w modelu franczyzowym

Blisko 32% Polaków ma bardzo dużą wiedzę na temat franczyzy, a 30% zna jej definicję. Z kolei co drugi ankietowany chciałby prowadzić własną firmę właśnie w modelu franczyzowym – wynika z badania, w którym Grupa Muszkieterów sprawdziła z czym Polakom kojarzy się prowadzenie działalności w takiej formie.

W badaniu „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” wzięło udział ponad 1 tys. osób w wieku od 25 do 50 lat. Jak się okazuje, jedynie około 1 na 10 osób nigdy nie miała styczności z terminem franczyza.

Z czym Polakom kojarzy się franczyza?

Franczyza najczęściej kojarzy się Polakom z prowadzeniem własnego biznesu pod szyldem znanej, większej marki. Respondenci charakteryzowali franczyzę jako sprawdzony i dobry sposób na start w biznesie przy wsparciu rozpoznawalnego podmiotu. Dla części osób działalność na licencji franczyzowej to jedno z pewniejszych rozwiązań i jedna z najlepszych dróg do osiągania satysfakcjonujących zysków. Jednocześnie część ankietowanych wskazywała na związaną z franczyzą konieczność dostosowania się i niski poziom decyzyjności.

Popularność i wiedza na temat franczyzy rosną. Nasze badanie potwierdza, że Polacy widzą korzyści płynące z tego rodzaju działalności, a wybór franczyzy postrzegają jako dobry plan na rozwój zawodowy, wiążący się z mniejszym ryzykiem niepowodzenia biznesu. Jednak nadal dla części z nich przeszkodą jest konieczność dostosowania się do z góry ustalonych standardów i zasad franczyzodawcy.

Bartłomiej Tarłowski, kierownik ds. rekrutacji i szkoleń franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów

Co trzeci Polak ocenia działalność franczyzową pozytywnie

Na współpracę zdecydowałby się już jednak co piąty uczestnik badania. Widoczny jest również stosunkowo duży odsetek osób niezdecydowanych. Ponad 25%. ankietowanych nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło chęci skorzystania z licencji franczyzowej. W części przypadków wynika to z niepełnej wiedzy na temat franczyzy – takiej odpowiedzi udzieliło 26,8% osób.

Najwięcej (ponad 50%) badanych wybrało handel jako branżę, w której rozważaliby działalność w systemie franczyzowym. Nieco mniej (48%) wskazało na sektor usługowy. Co ciekawe, skłonnych zainwestować we franczyzę powyżej 100 tys. złotych byłoby 4% badanych.

Sporo potencjalnych zysków

Potencjalne zyski z inwestycji i atrakcyjna oferta finansowa ze strony franczyzodawcy to dla badanych główne zachęty do skorzystania z tej opcji prowadzenia działalności gospodarczej – wskazało na nie kolejno 39,5% i 36,7% ankietowanych. Równie istotna jest zapewniana przez franczyzodawcę pomoc (33,9%).

Najbardziej doceniane przez osoby objęte badaniem jest wsparcie prawne i finansowe, jakie zapewnia franczyzodawca – takiej odpowiedzi udzieliło blisko 60% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazło się odpowiednio wsparcie franczyzodawcy na każdym etapie zarządzania firmą (56,4%), doradztwo (47,8%) oraz potencjalne szkolenia (47,3%). Badani najchętniej skorzystaliby z miękkiej formy prowadzenia działalności franczyzowej, która zapewnia przedsiębiorcom większą swobodę i samodzielność.

Współpraca z Grupą Muszkieterów opiera się na zasadach partnerstwa. Gwarantujemy zrzeszonym w niej przedsiębiorcom niezależność, a także zapraszamy ich do współtworzenia całej organizacji. Właściciele sklepów mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności, w tym na dostęp do nowoczesnej centrali zakupowej i logistycznej oraz wielu nowoczesnych narzędzi do prowadzenia skutecznego handlu. Z drugiej strony każdy przedsiębiorca jako członek Grupy ma bezpośredni wpływ na wszystkie obszary jej funkcjonowania.

Bartłomiej Tarłowski

Źródło: informacja prasowa

Raport „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” został przygotowany na zlecenie Grupy Muszkieterów przez Havas Media w październiku 2021 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie osób w grupie wiekowej 25-50 lat (CAWI, N=1024).

Reklama