Wyborowa Pernod Ricard unowocześnia swoje zakłady i ogranicza emisję CO2

Wyborowa Pernod Ricard unowocześnia swoje zakłady i ogranicza emisję CO2
wyborowa zaklad produkcyjny Wyborowa Pernod Ricard wyborowa zaklad produkcyjny Wyborowa Pernod Ricard unowocześnia swoje zakłady i ogranicza emisję CO2

Firma Wyborowa Pernod Ricard unowocześnia zakłady produkcyjne w Poznaniu i Zielonej Górze. Są to kolejne podjęte przez spółkę kroki w kierunku ograniczenia emisji CO2, zużycia wody, energii elektrycznej i surowców.

Wyborowa Pernod Ricard od wielu lat podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska, także w lokalnych zakładach. Zgodnie ze strategią Grupy wszystkie należące do niej spółki produkcyjne chcą osiągnąć neutralność węglową do 2030 roku.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to część naszego DNA. Czujemy się współodpowiedzialni za otoczenie, w którym funkcjonujemy. Jednocześnie wierzymy, że globalny rozwój ma swój początek w działaniach lokalnych, dlatego w naszych zakładach produkcyjnych rozwijamy nowoczesne rozwiązania, których celem jest redukowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz podniesienie komfortu pracy naszych pracowników.

Fabrice Audan, prezes Wyborowa Pernod Ricard & Central Europe

Niższa emisja CO2 i mniejsze zużycie wody

Wyborowa Pernod Ricard już od lat realizuje działania w celu ochrony środowiska naturalnego. Jednym z największych w skali krajowej projektówbyła zmiana technologii ratyfikacji w poznańskich zakładzie. Pozwoliła ona w ciągu ostatnich 5 lat na zredukowanie energii termicznej o ponad 40%. Co za tym idzie o tyle samo procent spadła emisja CO2 w przeliczeniu na wyprodukowany litr alkoholu.

Grupa planuje do 2030 roku osiągnąć neutralność węglową we wszystkich należących do niej spółkach produkcyjnych. Do działań zmniejszających emisję dwutlenku węgla zalicza się także właściwe gospodarowanie surowcami. Wyborowa Pernod Ricard opracowując nowy design butelek, skupia się nie tylko na wyglądzie i funkcjonalności opakowań, lecz także na ograniczeniu zużycia szkła oraz wykorzystaniu materiału z recyklingu. Butelki do polskich wódek produkowanych przez firmę powstają w 30% ze szkła z recyclingu. Mniejsza ilość wykorzystywanego szkła pozwala obniżać emisję CO2.

Działania minimalizujące emisję dwutlenku węgla zostały podjęte również w innych segmentach, m.in. w dziale sprzedaży, gdzie w 2020 roku całkowicie wymieniono flotę samochodową na auta z napędem hybrydowym. Przyniosło to redukcję emisji CO2 w tym obszarze o 40%.

Od 2017 roku w zakładach produkcyjnych ograniczono o 15% zużycie wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra alkoholu. Aby utrzymać, a nawet poprawić ten wynik, Wyborowa Pernod Ricard zdecydowała się na wymianę technologii mycia butelek na bardziej efektywną, a także na modernizację instalacji wodnej w zakładzie produkcyjnym w Zielonej Górze oraz optymalizację procesu uzdatniania wody.

Mniej energii elektrycznej

 Firma stale optymalizuje procesy produkcyjne w celu zwiększenia wydajności i możliwości wytwarzania takich samych ilości przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię. Jednym z kroków, które zostały podjęte lokalnie, jest projekt zmiany oświetlenia na LED w zakładzie w Zielonej Górze i Poznaniu. Zostanie on sfinalizowany na przełomie 2021 i 2022 roku.

Nasz zakład w Zielonej Górze to przedsiębiorstwo-legenda, jest obecny na lokalnym rynku od 75 lat i na stałe wpisał się w krajobraz miasta. Obecnie jest to jeden z dwóch kluczowych dla Wyborowa Pernod Ricard zakładów produkcyjnych w kraju. Staramy się, aby zakład był nie tylko przyjaznym miejscem pracy, ale też by był coraz nowocześniejszy i coraz bardziej ekologiczny. W ten sposób zapisujemy kolejne karty w jego bogatej historii.

Artur Otta, dyrektor operacji produkcyjnych w zakładach Wyborowa Pernod Ricard, członek zarządu

Od roku finansowego 2021 energia elektryczna w biurach i zakładach Wyborowa Pernod Ricard pochodzi w 100% z OZE.

Mniej plastiku i papieru w zakładach i w biurach

Firma skupia się również na digitalizacji i wprowadzaniu nowoczesnych systemów, m.in. wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów. W 2020 roku w lokalnych fabrykach wymieniono dotychczasowe maszyny do depaletyzacji na nowe: bardziej przyjazne środowisku. Dzięki temu znacznie zmniejszono zużycie papieru i odpadów. Dodatkowo Wyborowa Pernod Ricard zmieniła system pakowania pustych butelek – tekturowe przekładki w kartonach zastąpiono przekładkami wielorazowego użytku.

Z kolei w biurach monitorowane jest zużycie papieru w drukarkach. Zalecane jest korzystanie z opcji dwustronnego druku oraz ograniczenie drukowania na rzecz dokumentów elektronicznych. Wyborowa Pernod Ricard całkowicie wyeliminowała plastikowe słomki na swoich wydarzeniach. Firma wprowadziła również wytyczne nakazujące produkcję materiałów opakowaniowych oraz promocyjnych w sposób zrównoważony. W roku finansowym 2021 Wyborowa Pernod Ricard zaprzestała używać plastikowych materiałów POS jednorazowego użytku.

Spółka prowadzi dodatkowe działania edukacyjne dla swoich pracowników. Osoby zatrudnione w działach marketingu, trade marketingu i zakupów zostały przeszkolone z globalnych wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju opakowań i materiałów POS zgodnie z nowymi zasadami w duchu 5R: redukcja (reduce), ponowne użycie (reuse), recykling (recycle), przemyślane działania (rethink) i szacunek (respect).

 

Źródło: informacja prasowa

Reklama