KE wezwała władze krajowe do nasilenia kontroli w sektorze ziół i przypraw

KE wezwała władze krajowe do nasilenia kontroli w sektorze ziół i przypraw

Po raz pierwszy Komisja Europejska połączyła siły z krajowymi organami odpowiedzialnymi za kontrolę żywności w celu przeprowadzenia kontroli autentyczności ziół i przypraw. Aby chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd i potencjalnie niebezpiecznymi produktami sprawdzono 1 885 próbek. KE opublikowała wyniki.

Badanie realizowane było przez 21 państw członkowskich UE, Szwajcarię oraz Norwegię. Europejskie Wspólne Centrum Badawcze przeprowadziło prawie 10 000 analiz na 1885 próbkach. 

Autentyczność oraz czystość ziół i przypraw została oceniona zgodnie z odpowiednimi normami ISO. W przypadku, gdy próbka nie spełniała wymagań tych norm w zakresie obecności ciał obcych i popiołu ogólnego, uznawano ją za podejrzaną o zafałszowanie. Ponadto jako dowody potwierdzające wykorzystano wyniki dodatkowych testów ukierunkowanych na określone biomarkery ziół i przypraw.

Komisja opublikowała wyniki pierwszego skoordynowanego planu kontroli autentyczności ziół i przypraw. Odsetek próbek uznanych za zagrożone zafałszowaniem wyniósł 17% dla pieprzu, 14% dla kminku, 11% dla kurkumy, 11% dla szafranu i 6% dla papryki/chilli.

Na podstawie tych wyników Komisja wezwała już przedsiębiorców do natychmiastowego planu działania w celu zaradzenia sytuacji szkodliwej dla interesów i zdrowia konsumentów, ale także dla samego sektora ziół i przypraw oraz jego uczciwych przedsiębiorców. Komisja zwróciła się również do władz krajowych o nasilenie kontroli urzędowych w tym sektorze w celu dalszego zniechęcania do nieuczciwych praktyk i nakładania sankcji na sprawców nadużyć.


Źródło: Komisja Europejska

Reklama