Spada rentowność w handlu i usługach. ZPPHiU apeluje do centrów handlowych

Spada rentowność w handlu i usługach. ZPPHiU apeluje do centrów handlowych

Handel i usługi jeszcze nie wróciły do czasu sprzed pandemii. Tymczasem już teraz rosną koszty utrzymania biznesu w Polsce. Z tego tytułu firmy handlowo-usługowe odnotowują znaczne spadki rentowności – zwraca uwagę ZPPHiU. Ratunek w tym obszarze widzą m.in. w solidarnym podejściu do kosztów ze strony centrów handlowych. 

 

Od półtora roku polscy pracodawcy zmagają się z wyzwaniami nowej rzeczywistości a dynamika zmian zaskakuje ich z każdym miesiącem. Straty wynikające z półrocznego wstrzymania handlu w centrach handlowych nie zostały odrobione a perspektywy są pesymistyczne. 

Naturalnie porównujemy dzisiejszą sytuację, w tym obroty i koszty do roku 2019, kiedy rynek był stabilny. Obecnie nasze obroty w najlepszych momentach co najwyżej dorównują tym sprzed pandemii jednak w większości nie wróciły do wcześniejszych poziomów. Tymczasem lista kosztów, które poszybowały w górę i nadal rosną jest bardzo długa.

Marcin Ochnik, Prezes Zarządu OCHNIK S.A., członek Zarządu ZPPHiU

Obecnie spadek jest dwucyfrowy w porównaniu do 2019 roku – wynika z rankingu rzeprowadzany przez ZPPHiU wśród zrzeszonych podmiotów w listopadzie.

 

Ranking obrotów przeprowadzany przez ZPPHiU wśród zrzeszonych podmiotów wykazuje, że w listopadzie, pomimo promocji związanych z Black Friday spadek w stosunku do 2019 roku jest obecnie dwucyfrowy.

Marcin Ochnik

Porównując rentowność dziesięciu miesięcy 2021 roku jest ona znacznie niższa niż miało to miejsce w 2019 r. – potwierdza Zarząd ZPPHiU i wskazuje podstawowe czynniki wpływające na spadek rentowności. Wśród nich wymienia podwyżki cen energii, osłabienie pozycji złotego czy kosztowne operacje logistyczne. 

Zarząd ZPPHiU zwraca też uwagę na coraz wyższe koszty, które ponoszą przedsiębiorcy w korzystający z przestrzeni handlowej w centrach.

Należy odnotować, że w kwestii rozliczeń z centrami handlowymi nastąpiła dwukrotna indeksacja czynszów czyli podniesienie ich o poziom inflacji, co spowodowało wzrost tej pozycji kosztowej o około 6%. Z uwagi na utrzymującą się wysoką inflację należy założyć oczekiwanie właścicieli centrów handlowych kolejnych wzrostów czynszów.

pisze w komunikacie zarząd ZPPHiU

Istotnym obciążeniem dla przedsiębiorców są także rosnące koszty wynagrodzeń, na które bezpośrednio wpłynął wzrost płacy minimalnej. Koszty pracodawców wzrosły o około 15-20% w perspektywie zaledwie dwóch lat.

Zarząd ZPPHiU wskazuje równe rozłożenie ryzyk biznesowych i kosztów wspólnych pomiędzy centra handlowe a przedsiębiorców korzystających z przestrzeni w galeriach jako kierunek, w którym powinna zmierzać branża, by utrzymać stabilność całego ekosystemu. W obliczu wyzwań makroekonomicznych implementacja takiego podejścia jest konieczna i pilna.

 

Źródło: materiał prasowy ZPPHiU

Reklama