Polska w ogonie Europy jeśli chodzi o cyfryzację w sektorze MŚP

Polska w ogonie Europy jeśli chodzi o cyfryzację w sektorze MŚP

Polskie MŚP znajdują się w ogonie Europy jesli chodzi o proces cyfryzacji. Czego potrzebują przedsiębiorcy, aby dogonić już nie tyle Zachód, co naszych sąsiadów w regionie? Symfonia,producenta oprogramowania dla sektora MŚP, zbadała stan cyfryzacji oraz oczekiwania w tym obszarze.

Jak się okazuje dla blisko 80% firm z sektora MŚP podczas wdrażania oprogramowania do zarządzania biznesem kluczowe jest profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe wsparcie ze strony dostawcy. Kwestie finansowe mają drugorzędne znaczenie. Takie wnioski płyną z raportu Symfonii „Inwestycje w technologie w dobie pandemii. Nowe wyzwania MŚP: cyfryzować czy oszczędzać?”.

75% małych i średnich firm cyfryzuje swój biznes, większość postrzega ten proces jako źródło korzyści. Niemniej wchodzenie na ścieżkę digitalizacji jest różne w zależności od specjalizacji. Cyfryzację księgowości i sprzedaży deklaruje odpowiednio 67,5% oraz 59,2% firm, ale pozostałe specjalizacje wypadają już znacznie słabiej. Cyfrowe wsparcie marketingu ma 28% badanych przedsiębiorstw, cyfrowe zarządzanie zasobami ludzkimi 26,5%, cyfrową logistykę 23,5%, a produkcję zaledwie 12,2%. Potencjał do rozwoju cyfryzacji w MŚP jest zatem ogromny.

Cyfryzacja przyspieszyła, ale to nadal za mało. Polska w ogonie Europy

Komisja Europejska w listopadzie 2021 roku opublikowała najnowszy ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). I niestety spadliśmy w nim w stosunku do roku ubiegłego o jedną lokatę, zajmując dopiero 24 miejsce na 27 klasyfikowanych państw Unii Europejskiej. Za nami są już tylko Grecja, Bułgaria i Rumunia, a więc wyprzedają nas wszystkie kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja.

W kategorii „integracji cyfrowych technologii w działalności przedsiębiorstw” szacuje się, że około 52%  polskich firm osiągnęło co najmniej podstawowy poziom cyfryzacji. Unijna średnia to 60%. Z kolei z rozwiązań chmurowych korzysta 15% przedsiębiorstw, przy średniej 26 proc. w całej Wspólnocie. To ogromne dysproporcje.

Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii, producenta oprogramowania dla firm z sektora MŚP.

MŚP potrzebuje większego wsparcia w cyfryzacji

Raport Symfonii ukazuje, że potrzeby sektora MŚP w zakresie cyfryzacji nie sprowadzają się wyłącznie do kwestii finansowych. Odpowiadając na pytanie „Które rozwiązania usprawniające cyfryzowanie biznesu byłyby pomocne dla firm?” aż 79% badanych wskazało na profesjonalne doradztwo. Sektor MŚP jest mocno zróżnicowany, podobnie jak oferta rynkowa oprogramowania i szerzej technologii dla biznesu.

Dlatego wchodząc na nowe dla wielu firm tory – cyfrowego zarządzania biznesem, zarządzający oczekują pomocy w ocenie i wyborze najlepiej dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań. W tym takich, które wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy w przypadku np. wzrostu czy spadku zamówień nadal będą spełniały swoją rolę.

Jakie bariery wdrożeniu dotykają przedsiębiorców?

Idąc dalej w procesie transformacji cyfrowej, kolejne 78,2% przedsiębiorstw oczekuje kompleksowego wsparcia samej instalacji oprogramowania. Dobre wdrożenie rozwiązań IT, uwzględniające zarówno pomoc czysto technologiczną, jak i szkoleniową, jest kluczowe, by całe cyfryzacyjne przedsięwzięcie się powiodło.

Sami przedsiębiorcy wskazują w badaniu na takie bariery wdrożeniowe, jak: czas, jaki trzeba poświęcić na wprowadzenie nowych rozwiązań; trudności w integracji nowej technologii z już stosowanymi w firmie; niechęć pracowników do zmian. Te trzy bariery były wymieniane jako największe wyzwania w procesie cyfryzacji biznesu.

Rozwiązania związane z finansowaniem cyfryzacji

Co ciekawe, zaledwie 2,2% firm z sektora MŚP wskazuje brak środków finansowych jako wyłączną barierę powstrzymującą przed inwestycjami w cyfryzację. Dla pozostałych kwestie kosztów i wsparcia w tym obszarze są tylko jednym z problemów, którym muszą stawić czoła. W odpowiedzi na pytanie o finanse 70,5% badanych przedsiębiorców wskazało, że pomocna w cyfryzacji byłaby możliwość bezzwrotnego finansowania inwestycji, 68% jako pomocne widzi rabaty na wdrożenie technologii informatycznej, 54% liczyłoby na długie odroczenie płatności. Pozostałe propozycje – ułatwienie w otrzymaniu leasingu lub kredytu oraz abonament na technologię informatyczną zamiast zakupu na własność jako pomocne wskazało odpowiednio 41,8% oraz 40,2% badanych firm.

Rynek oferuje obecnie coraz więcej możliwości finansowania cyfryzacji. Poza kredytami, leasingami i funduszami europejskimi pojawiły się także rozwiązania abonamentowe, które obniżają barierę finansową korzystania z cyfrowych rozwiązań, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ten sektor potrzebuje obecnie wsparcia merytorycznego i zrozumienia specyfiki ich działalności oraz sytuacji rynkowej, stąd tak duże zainteresowanie profesjonalnym doradztwem oraz kompleksowym wsparciem.

Piotr Ciski, prezes zarządu Symfonii

Badanie „Inwestycje w technologie w dobie pandemii. Nowe wyzwania MŚP: cyfryzować czy oszczędzać?” zostało zrealizowane przez Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B, w dniach 21.06-06.08.2021 r., na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowa 400 małych (10-49) i średnich firm (50-249) o typ działalności: usługi, handel, produkcja; techniką CATI.

Źródło: informacja prasowa

Reklama