Technologia RFID w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w sklepach

Technologia RFID w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w sklepach

W Europie w koszu ląduje ponad 89 milionów ton jedzenia rocznie, mimo tego, że obawy związane z marnowaniem żywności wciąż rosną[1]. Około 5%, czyli blisko 4,5 mln ton przypada na sektor detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, gdzie świeżą żywność często wyrzuca się z powodu upływu terminu ważnościi[2].

Nic dziwnego, że działania w obrębie przeciwdziałania marnowaniu żywności podejmują kolejne firmy. Producenci oraz sieci starają się edukować swoich klientów oraz detalistów, a przedsiębiorstwa proponujące rozwiązania dla handlu – kładą nacisk na kolejne innowacyjne narzędzia, które pomogą w niwelowaniu ilości jedzenia, które trafia do kosza.

Przede wszystkich pełen wgląd w stany magazynowe i kontrola dat przydatności

Zarządzanie datami przydatności do spożycia towarów łatwo psujących się wymaga od detalistów pełnego wglądu w swoje zapasy w dowolnym momencie. W tym przypadku dokładność zapasów nie tylko zapewnia właścicielom marek pełny wgląd w wszystkie towary i ich lokalizację w łańcuchu dostaw, ale także zmniejsza utratę sprzedaży i poprawia wydajność.

Dotychczas, chcąc zidentyfikować daty przydatności do spożycia łatwo psujących się produktów i kontrolować potrzebę uzupełniania towarów, sklepy uciekały się do czasochłonnej kontroli wzrokowej, przy czym mniej niż połowa znich[3] wykorzystywała systemy automatyczne, kontrolując za ich pomocą poziom zapasów, ale nie terminy ważności[4].

To dla sieci spożywczych wyjątkowo trudne wyzwanie. Kontrola dat przydatności do spożycia, której zadaniem jest szybka identyfikacja i usunięcie wszelkich przeterminowanych produktów, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla jakości i sprzedaży produktów w sklepie, ale także dla odpowiedzialności sprzedawców detalicznych za bezpieczeństwo konsumentów.

Technologia RFID w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Wspierając sieci sklepów w zrewolucjonizowaniu zarządzania produktami świeżymi, firma Checkpoint Systems, globalny lider rozwiązań dla handlu detalicznego, przedstawiła swoje nowe rozwiązanie RFreshIDTM do kontroli żywności świeżej. Wykorzystujące technologię RFID narzędzie pozwala na łatwą identyfikację produktów, których termin ważności zbliża się lub już upłynął, umożliwiając sklepom dokładne monitorowanie poziomu zapasów i skuteczną rotację towaru.

Korzystający z niego sprzedawcy detaliczni mogą zarządzać zapasami i precyzyjnie planować uzupełniania towarów, a także obniżkę cen w celu wyprzedaży. Korzystający z rozwiązania klienci Checkpoint już zauważyli, że ilość zmarnowanej żywności zmalała o 60%[5], przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu poświęconego na ręczną kontrolę towarów o nawet 78%[6].

Usprawniając inwentaryzację, zmniejszając ilość odpadów i precyzyjnie kontrolując terminy ważności, sprzedawcy detaliczni mogą zwiększyć dostępność produktów, odnotowując tym samym wzrost sprzedaży.

Od dostawy po utylizację. Jak działa RfreshID od firmy Checkpoint?

Rozwiązanie RFreshID Encode firmy Checkpoint umożliwia sklepom rejestrowanie informacji o produktach i terminów ich ważności, a następnie wydruk spersonalizowanych etykiet RFID, które można umieścić na wybranych produktach. Stacja kodowania RFID zapisuje wszystkie dane w chmurze i pozwala sprzedawcom detalicznym analizować liczbę zakodowanych produktów oraz czas ich zakodowania, jak również liczbę dni, jaka pozostała do upływu terminu ważności.

Personalizowane etykiety RFID można umieścić na wybranych produktach.

Pracownicy sklepów korzystających z rozwiązania RFreshID Scan używają intuicyjnych czytników, które szybko i dokładnie zliczają i lokalizują konkretne produkty. W połączeniu z funkcją RFreshID Reporting rozwiązanie to dostarcza w czasie rzeczywistym przydatnych danych dotyczących uzupełnienia braków, terminów ważności, obniżek, odpadów, produktów do uzupełnienia i zamówienia, a także towarów, które wkrótce stracą lub już straciły ważność.

Przy użyciu wygodnych i intuicyjnych czytników pracownicy mogą skanować etykiety RFID. Czytniki dokładnie zliczają i lokalizują produkty.

Uzupełnieniem systemu o cykl od dostawy po utylizację jest RFreshID Waste, narzędzie dostarczające informacji na temat liczby przeterminowanych produktów świeżych, które są automatycznie usuwane z ewidencji zapasów.

Zapewniając wiele istotnych korzyści dla sprzedawców detalicznych, dostarczone przez firmę Checkpoint rozwiązanie RFreshIDTM do monitorowania żywności świeżej pozwala na bardziej efektywne zarządzanie oferowanymi produktami w sklepach. Zmniejszając ilość odpadów i bardziej skutecznie zarządzając zapasami, sprzedawcy detaliczni mogą odnieść zyski ze wzrostu sprzedaży.

 

Okres przydatności do spożycia produktów świeżych stanowi dla sklepów spożywczych specyficzne wyzwanie. Ulepszając system zarządzania stanem magazynowym i uzupełniania zapasów, sprzedawcy detaliczni mogą nie tylko zauważyć wyraźną poprawę rotacji zapasów i sprzedaży, ale przede wszystkim znacząco zmniejszyć obecny poziom kosztownego marnotrawienia żywności, którego można uniknąć. RFreshID zapewnia najwyższy poziom precyzji i gwarantuje, że sprzedawcy detaliczni oferują odpowiednią cenę, w odpowiednim momencie i na odpowiednim produkcie.

Ewa Pytkowska, szefowa Checkpoint Systems w Polsce

 

Źródło: informacja prasowa

 

 


[1] https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

[2] https://www.eurocommerce.eu/media/134575/Food%20Waste%20Brochure%20-%20final.pdf

[3] Zarządzanie odpadami świeżej żywności w dużym centrum dystrybucyjnym: Nielsen/AECOC

[4] Nielsen/AECOC

[5] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

[6] Badania wewnętrzne firmy Checkpoint

Reklama