Polski konsument coraz mniej zadowolony

Październik przyniósł spadek nastrojów wśród polskich konsumentów. Powód? Gorsza ocena sytuacji finansowej domowych budżetów, a także mniej wiary w poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Polacy krytycznie odnoszą się do swoich możliwości finansowych, a także aktualnego stanu państwa.

Kilkumiesięczna stabilizacja nastrojów konsumenckich przyniosła w październiku ich pogorszenie. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK ma za zadanie zilustrować aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich. Październikowy wskaźnik wyniósł -5,9 co oznacza spadek o 1,9% w stosunku do wrześniowych wyników.

Na ogólny wynik największy wpływ miało znacznie bardziej krytyczne podejście do przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 10,5% z poziomu -23,4 do -33,9. Do tego konsumentów nie nastroiła pozytywnie inna wartość. Na spadek ich zadowolenia miała także wpływ istotnie gorsza ocena perspektyw finansów domowych budżetów. Składowa spadła o 6%, z poziomu -0,5 do -6,5.

Jak podaje GfK, na pogorszenie nastrojów konsumenckich w październiku miały też wpływ niższe oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Spadek okazał się nieznaczny – z poziomu -4,6 do -4,7.

Badanie GfK zrealizowano w teminie 8-13 października w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.
 

Reklama