Sejm przyjął poprawki do ustawy o przewadze kontraktowej. Co się zmieni?

Sejm przyjął poprawki do ustawy o przewadze kontraktowej. Co się zmieni?

Wczoraj Sejm przyjął nową ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Tyczy się ona nabywców i dostawców produktów rolnych lub spożyczych. W ustawie zdefiniowano 16 nieuczciwych praktyk, spośród których 10 jest bezwzględnie zakazanych (czarnych), a 6 względnie zakaznych, co oznacza, że są dozwolone pod warunkiem jasnego uzgodnienia w umowie między dostawcą a nabywcą.

W myśl ustawy przewagą kontraktową jest występowanie znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy.

Wśród najważniejszych zmian Prezes UOKiK wyróżnił:

  • Zwiększenie liczby wprost nazwanych i zakazanych praktyk
  • Rozróżnienie praktyk bezwzględnie i względnie zakaznych (czarnych i szarych)
  • Zakaz stosowania nieuwzględnionych rabatów retroaktywnych
  • Objęcie zakresem ustawy również spółdzielni i grup producenckich
  • Prezes UOKiK będzie mógł przedstawić istotny pogląd w indywidualnych sprawach przed sądem