Zmiany w przychodach i zyskach Grupy AMBRA

Grupa AMBRA opublikowała raport finansowy za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021/2022. W okresie od 1 lipca do 30 września 2021 roku sprzedaż w Grupie wzrosła o 14% – co przekłożyło się na 160,4 mln zł. Do wzrostu mocniej przyczyniła się sprzedaż win musujących (wzrost o ponad 31% do blisko 8 mln zł) i spokojnych (+9,1% do poziomu 6,6 mln zł).

Najszybciej w analizowanym okresie rosła sprzedaż na zagranicznych rynkach. W Czechach i Słowacki dynamika sprzedaży wyniosła 22,6%, a w Rumunii – 25,6% (w walutach lokalnych). Liderami na tych rynkach były marki MUCHA SEKT i ZAREA. Jednak to Polska jest największym rynkiem dla Grupy AMBRA. W pierwszym kwartale roku obrotowego odpowiadała ona za ponad 75% przychodów ze sprzedaży Grupy.

Na rynku polskim przychody ze sprzedaży wzrosły o 9% – to znacznie powyżej dynamiki rynku, która w tym roku wyniosła 4%. Najmocniej do wyniku przyczyniła się tutaj sprzedaż wina musującego DORATO. Sprzyjającymi czynnikami był również powrót klientów do lokali gastronomicznych, a także rosnące obroty sieci sklepów Centrum Wina/Disrillers Limited.

 

Jakie zyski osiągnęła Grupa AMBRA?

W ślad za bardzo dobrymi wynikami sprzedaży szły również zyski. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 19,8 mln zł i był o 79% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 11,0 mln zł i wzrósł o 102,9%.

Wyniki finansowe Grupy AMBRA za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021/2022

Dzięki bardzo dobremu wynikowi bieżącego kwartału i poprzedniego roku obrotowego Grupa AMBRA zakończyła pierwszy kwartał roku obrotowego 2021/2022 dodatnim stanem środków pieniężnych w kwocie 21,4 mln zł.

 

Konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty premium – zarówno w sklepach spożywczych, jak i w gastronomii czy sklepach CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED. Cieszymy się, że konsumenci doceniają wartość naszej oferty, co przekłada się na wyniki Grupy AMBRA. Nadal realizujemy inwestycje w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce i w Rumunii, rozwijamy nowe, wartościowe produkty. Osiągnięte w ubiegłym roku rekordowe wyniki finansowe pozwoliły na zwiększenie wartości dywidendy do 0,95 zł na akcję. Akcjonariusze otrzymają ją już 10 listopada 2021 r.

Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA

 

Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR LUBELSKI, ZAREA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED Grupa AMBRA prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.