Kaufland przedstawił ambitne cele klimatyczne

Kaufland zamierza do 2030 roku zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% (w odniesieniu do 2019 r.). Firma zobowiązuje także swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 80% emisji powstałych w wyniku wytworzenia produktów do wyznaczenia celów klimatycznych opracowanych zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 r.

Grupa Schwarz, w której jednym z podmiotów jest Kaufland, przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), definiując konkretny cel klimatyczny, który został właśnie oficjalnie zatwierdzony. Firma wspiera jego realizacje. Kaufland w pierwszej kolejności dąży do unikania i ograniczania, a gdy nie jest to możliwe, do kompensowania emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw. Realizacja celów obejmuje wszystkie kraje, w których obecna jest sieć.

Zielona energia i neutralność klimatyczna

Kaufland planuje także w 2022 roku wdrożyć zieloną energię we wszystkich swoich placówkach. Ponadto sieć dąży do tego, aby najpóźniej w 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną*. Oznacza to, że emisje powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa, których nie można uniknąć lub zredukować, zostaną skompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu.

Asortyment neutralny dla klimatu od Kaufland

Ważnym obszarem działań sieci Kaufland jest rozwój zrównoważonego asortymentu, w tym oferowanie klientom produktów neutralnych dla klimatu*. Należą do nich m.in. torby wielokrotnego użytku, które w 80% zostały wykonane z folii pochodzących ze sklepów Kaufland i nadają się do recyklingu. Emisje dwutlenku węgla związane z tym artykułem sieć kompensuje, wspierając projekt hydroenergetyczny „Nam Hong Hydropower” w Wietnamie, który obejmuje budowę dwóch elektrowni wodnych.

Torby wielokrotnego użytku neutralne dla klimatu są w 80% zostały wykonane z folii pochodzących ze sklepów Kaufland i nadają się do recyklingu.

Do asortymentu neutralnego dla klimatu* należy także linia artykułów roślinnych K-take it veggie, których produkcja wiąże się z mniejszym śladem węglowym niż w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego. Kaufland redukuje emisje związane z produkcją artykułów m.in. poprzez modyfikację opakowań. Dla przykładu w opakowaniu burgera roślinnego K-take it veggie zużycie tworzyw sztucznych zostało zredukowane aż o 70%. Emisje związane z asortymentem K-take it veggie, których nie można ograniczyć lub uniknąć, są kompensowane poprzez wsparcie projektu „Czyste i efektywne piece” w Peru, gdzie poważnymi problemami ludności są zarówno niedożywienie, jak i duże zanieczyszczenie powietrza. W rejonie And i regionach położonych nad wybrzeżem rodzinom zostaną zamontowane nowe piece, dzięki czemu emisja CO2 zostanie zredukowana.

Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, detalista zachęca klientów do wyboru bardziej zrównoważonych alternatyw, sukcesywnie oznaczając produkty neutralne dla klimatu* specjalnym logo. W ostatnim czasie sieć wyemitowała także spot, w którym promuje torby wielokrotnego użytku oraz produkty roślinne K-take it veggie:

 

* Emisje uwarukowane działalnością przedsiębiorstwa są kompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu

 

Źródło: informacja prasowa

Reklama