Zainwestują 100 mln EUR w polski e-commerce, w planie 30 firm w portfelu

Zainwestują 100 mln EUR w polski e-commerce, w planie 30 firm w portfelu

Zago Capital I, fundusz inwestycyjny założony przez Piotra Zagożdżona i Nadahla Shocaira, zainwestuje 100 mln EUR w biznesy e-commerce działające w segmencie zdrowia i urody. Do końca 2023 r. zarządzający funduszem chcą mieć w portfelu 30 spółek z regionu CEE, gdzie wiodącym krajem będzie Polska.

Dostrzegamy obecnie panujące trendy. Obserwujemy dynamiczny wzrost sektora e-commerce oraz jeszcze szybszy segmentu zdrowie i uroda, który dziś wart jest około 8 mld PLN, a do 2026 osiągnie 14 mld PLN. Sam mam firmy działające w tym obszarze i widzę jak obecne warunki rynkowe sprzyjają ich rozwojowi, dlatego zdecydowaliśmy wraz z Nadahlem założyć fundusz inwestycyjny.

Piotr Zagożdżon, główny inwestor Zago Capital I i wiceprezes funduszu

Zago Capital I koncentruje się na rynku suplementów diety i kosmetyków odżywczych (kosmetyków działających od wewnątrz). Do końca 2023 roku chce zainwestować 100 mln EUR w 20-30 firm, głównie w Polsce. Na akwizycję jednego celu jest gotów przeznaczyć 4-40 mln PLN. Fundusz rozważa inwestowanie i przejmowanie podmiotów o obrotach wynoszących co najmniej 2 mln PLN rocznie lub jeśli firma ma zbliżony profil do strategii Zago Capital I. Oceniając akwizycję, fundusz nie zakłada ani nie oczekuje rentowności, ale zakłada, że ​​spółki powinny być stabilne pod względem przepływów pieniężnych.

Jaki model sprzedaży reprezentuje Zago Capital I?

Fundusz jest aktywnym inwestorem i dąży do podwojenia przychodów swoich spółek portfelowych w okresie co najmniej 2-3 lat poprzez pełną konsolidację działalności przy jednoczesnym zrównaniu wszystkich synergii operacyjnych w ramach pełnego planu transformacji oraz skoncentrowanie działań sprzedażowych na D2C (bezpośrednio do klienta). Taki model sprzedaży to niezwykle ważny czynnik, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie relacjami z klientem i generowanie wyższych marż.

Horyzont inwestycyjny wynosi około 5-7 lat. Po tym okresie rozważane są różne opcje wyjścia, czy to sprzedaż strategiczna, czy wejście na giełdę.

Polska niezwykle dynamicznym rynkiem

Nadahl Shocair, prezes Zago Capital I, zwraca uwagę na korzystne warunki, jakie obecnie występują w Polsce, a także (jeszcze) niewykorzystany potencjał.

Pamiętam jak przyjechałem do Polski po raz pierwszy w latach 90-tych. To, jak duży progres osiągnął Wasz kraj jest wręcz niebywałe. Widzę to zwłaszcza przez pryzmat mojej pracy, międzynarodowego doradcy private equity i bankowości inwestycyjnej, który prowadził biznesy w wielu krajach na zlecenie private equity i family office. Dziś Polska jest niezwykle dynamicznym rynkiem, z bardzo korzystnym otoczeniem prawnym, konkurencyjnymi strukturami podatkowymi, wysoką kulturą biznesową i szybko rozwijającym się społeczeństwem napędzanym przez dynamicznych i żądnych sukcesu profesjonalistów. Co więcej, potencjał Polski nie jest jeszcze w pełni doceniany na świecie, a jest tu wiele osób przedsiębiorczych, prowadzących ciekawe biznesy, dlatego zdecydowałem się na współpracę z Piotrem.

Nadahl Shocair, Prezes Zago Capital I

Do końca 2022 roku Zago Capital I chce mieć w portfelu 7-8 przedsiębiorstw

Jak przyznaje Piot Zagoźdżon, współpraca z dużymi sieciami handlowymi i aptekami jest znana inwestorom, tak samo jak tajniki sprzedaży na marketplace-ach – właściciele Zago Capital I w tych obszarach mogą wesprzeć swoje spółki portfelowe.

Mamy w tym doświadczenie. Możemy również realizować sprzedaż zagraniczną. Zbudowane przeze mnie firmy działają w tym modelu biznesowym i sprzedają swoje produkty na ponad 20 rynkach.

Piotr Zagożdżon

Skonsolidowane przychody spółek funduszu na koniec roku powinny oscylować w przedziale 70-75 mln zł. Łącznie mają one ponad 80 marek i 800 stron internetowych. Fundusz chce przeprowadzić pierwszą transakcję, nie licząc przejęcia spółek Piotra Zagożdżona, na przełomie roku, a do końca 2022 roku zamierza mieć w swoim portfelu 7-8 przedsiębiorstw.

Chcemy, aby każda z firm działała niezależnie, jednocześnie zamierzamy aktywnie je wspierać. W razie potrzeby zrekrutujemy najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych ludzi dla każdej z przejmowanych firm.

Nadahl Shocair

Minimalne kwota inwestycji wynosi 50 000 EUR od prywatnych inwestorów kwalifikowanych i 200 000 EUR od inwestorów profesjonalnych, funduszy i instytucji, bariera wejścia do funduszu jest więc niska dla wielu inwestorów.

Jesteśmy po serii spotkań w Dubaju, Nadahl ma szeroką sieć kontaktów na całym świecie.

Piotr Zagożdżon

 

Źródło: informacja prasowa

Reklama