Rekordowy poziom przychodów w AmRest w trzecim kwartale

Rekordowy poziom przychodów w AmRest w trzecim kwartale

AmRest, firma posiadająca w portfolio najpopularniejsze marki restauracji, poinformowała o swoich wynikach finansowych za III kwartał 2021 roku. Skonsolidowane przychody osiągnęły rekordowy poziom 533,6 mln euro. Oznacza to wzrost o 1/4 w porównaniu z III kwartałem 2020 roku.

Grupa wygenerowała 107,5 mln euro pod względem EBITDA, co w odniesieniu do analogicznego okresu 2020 roku daje wzrost o 35%. Wzrost marży utrzymuje się na poziomie sprzed pandemii. Osiągnięto marżę EBITDA na poziomie 20,1%, co przełożyło się na zysk netto przypadający akcjonariuszom AmRest na poziomie +26,6 mln euro.

Wśród marek w porfolio AmRest znajdują się popularne sieci fast food, jak KFC, Burger King czy Pizza Hut, a także Starbucks oraz restauracje La Tagiatella, Blue Frog czy Kabb. Na ten moment Grupa liczy 2 395 restauracji w różnych częściach świata. Najliczniejsza jest sieć KFC, na którą składa się 925 punktów. Jednak ekspansja AmRest cały czas trwa – tylko w 2021 roku otwarto 91 nowych restauracji, zbliżając się tym samym do celu 130 nowych placówek do końca roku.

  • AmRest w Europie Środkowo-Wschodniej

Sprzedaż w Europie Środkow-Wschodzniej w III kwartale osiągnęła poziom 252,3 mln euro, odnotowując wzrost o 27,1% w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku i 15,6% w porównaniu do 2019 roku. W trzecim kwartale w tej części Europy otwarto 15 nowych restauracji.

  • AmRest w Europie Zachodniej

Firma odnotowuje znaczący postęp sprzedaży w tym regionie, która wyniosła 192,9 mln euro. Mimo wzrostu o 15,3% w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku, w odniesieniu do 2019 roku sprzedaż jest nadal niższa o 3,4%. W Europie Zachodniej pojawiło się 9 nowych restauracji. 

  • AmRest w Rosji

Saldo sprzedaży AmRest w Rosji wyniosło 50,9 mln euro w trzecim kwartale 2021 roku. Podobnie jak w przypadku Europy Zachodniej, mimo wzrostu o 19,1% w porównaniu do 2020 roku, sprzedaż nadal jest niższa (7,4%) w stosunku do 2019 roku. W Rosji ciągłym wzrostem charakteryzuje się kanał "Take Away". Liczba restauracji powiększyła się o 7 nowych placówek.

  • AmRest w Chinach

III kwartał okazał się rekordowy pod względem sprzedaży w Chinach. Przy wzroście sprzedaży o 2,5% w stosunku do poprzedniego kwartały, sprzedaż wyniosła 27,3 mln euro. Jest to wynik o 10,3% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Łączna liczba restauracji wzrosła do 78, po otwarciu dwóch nowych franczyz. 

 

 

Reklama