Dlaczego kupujemy coraz więcej opon?

Grupa OPONEO.PL opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. Jak czytamy, w tym okresie uzyskała przychody ze przedaży na poziomie 242 302 tys. zł wobec 183 938 tys. zł w III kwartale poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 31,7%.

  • Narastająco za trzy kwartały 2021 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 34,2% i wyniosły 864 308 tys. zł wobec 643 895 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku.
  • Głównym źródłem przychodów grupy była sprzedaż opon.
  • Większa sprzedaż opon może być wynikiem wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej.

Jak informuje Grupa OPONEO.PL, w III kwartale br. sprzdaż opon stanowiła 74,1% przychodów ogółem. Łącznie sprzedanych zostało 625 tys. opon, co daje wzrost o 4,8% r/r. Za sprzedażą opon idzie sprzedaż felg samochodowych (łącznie stalowych i aluminiowych), która również wzrosła - tym razem o 21% r/r.

Trzeba podkreślić, że wynik ten jest korzystniejszy niż zagregowana sprzedaż w branży oponiarskiej w Unii Europejskiej. W III kwartale 2021 roku, zgodnie z raportem ETRMA, sprzedaż opon w całej branży utrzymała się na podobnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży ogumienia przez Grupę OPONEO.PL prezentuje się pozytywnie na tle całej branży.

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Wynik netto za III kwartał br. wyniósł -3 935 tys. zł wobec -3 933 tys. zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2020 roku. Od początku roku do końca września Grupa OPONEO.PL zanotowała 18 302 tys. zł zysku netto wobec 9 601 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 roku. Oznacza to niemal podwojenie zysku netto w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Dlaczego kupujemy więcej opon?

Grupa OPONEO.PL wskazuje, że wyższa sprzedaż może być efektem wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Handel e-commerce w ostatnich latach stale wzrasta w tempiekulkunastu procent rocznie.

To cię może zainteresować:

Nie każdy wie, że Grupa OPONEO.PL realizuje także sprzedaż elektronarzędzi i narzędzi przez spółkę zależną Rotopino.pl S.A. oraz rowerów, części i akcesoriów rowerowych przez spółkę zależną Dadelo S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, tj. zamierza umacniać pozycję lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizować sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Plany na przyszłość

Jak dowiedzieliśmy się z komunikatu, Grupa OPONEO.PL ma w planach dalszy rozwój sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A., w tym zamierza realizować strategię omnichannelową i w 2022 roku uruchomić stacjonarne sklepy, które pełnić będą także funkcję showroomów. Grupa ma zamiar wprowadzić w przyszłym roku kolejną spółkę na GPW. Rotopino.pl S.A. pracuje obecnie nad prospektem, który chce złożyć do KNF w I kwartale 2022 roku.

foto: infowire.pl

Reklama