Polska Izba Mleka na temat przyszłości eksportu mleka do Chin

Polska Izba Mleka na temat przyszłości eksportu mleka do Chin

W dniu 9 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa projektu „Trade Milk – Mleczne Skarby 2” organizowana przez Polską Izbę Mleka.

Jak informuje organizator, celem spotkania było przedstawienie aktualnych wyników handlowych oraz dyskusję na temat przyszłości eksportu mleka i produktów mlecznych z Polski do Chin. W konferencji wziął udział ekspert rynku chińskiego i rolno-spożywczego, pan Jacek Strzelecki, który miał prezentację na temat „Polskie produkty mleczarskie w Chinach. Wyzwania i nowe możliwości sprzedaży”.

  • W Chinach w 2020 roku wyprodukowano 34,4 mln ton; w 2021 roku - 34,6 mln ton.
  • Krajowa produkcja mleka w Chinach nie zaspokaja popytu.
  • Głównymi produktami mlecznymi spożywanymi w Chinach (80% spożycia) są: mleko płynne i jogurty.

Podobnie jak w Europie, również w Chinach ważnym trendem konsumpcyjnym jest ekologia i zielone rolnictwo. Polskie produkty mleczne wpisują się w najnowsze trendy i są cenione na rynku zagranicznym - jak czytamy w komunikacie Polskie Izby Mleka. Są postrzegane w Chinach jako świeże, bezpieczne i posiadające wyższą wartość odżywczą.

Polskie mleko i jego przetwory od dłuższego czasu znajdują stałe miejsce na chińskich sklepowych półkach i cieszą się rosnącą, z roku na rok, akceptacją ze strony chińskich konsumentów. Polskie produkty mleczarskie są coraz bardziej rozpoznawalne na rynku chińskim, związane jest to z licznymi działaniami realizowanymi przez Polska Izbę Mleka w Chińskiej Republice Ludowej m.in. przyczyniła się do tego realizacja projektu Trade Milk Mleczne Skarby, która wspiera działania naszych producentów na chińskim rynku.  Jednak bez wątpienia ogromna praca została wykonana  przez naszych producentów, eksporterów, którzy prowadzą stałe działania B2B. Także w ostatnim roku, pomimo pandemii koronowirusa i utrudnień logistycznych, polski eksport do Chin odnotował pozytywne wyniki. Jest to dowód na to, że nasza pozycja umacnia się tam stale,

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA.

Nowe zasady od 2022 roku

Od  stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe zasady wprowadzenia na rynek chiński żywności. Na mocy Zarządzania GACC nr 248 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rejestracji i kontroli zagranicznych przedsiębiorstw produkujących żywność importowaną do Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zarządzenia GACC nr 249 z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w imporcie i eksporcie żywności, wszystkie firmy, aby móc eksportować do Chin, muszą zarejestrować się na stronie GACC - https://new.singlewindow.cn/. Trade Milk - Mleczne Skarby 2 jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, realizowany przez Polską Izbę Mleka.

 

Reklama