Co czwarta firma zwiększyła inwestycje w technologie w czasie pandemii

Co czwarta firma zwiększyła inwestycje w technologie w czasie pandemii

Z badania Santander Leasing wynika, że jedna firma na cztery w czasie pandemii zwiększyła inwestycje w obszarze nowych technologii.  Dotyczy to nie tylko dużych korporacji, ale również małych i średnich przedsiębiorstw. Zwłaszcza pierwsza fala pandemii była pod tym względem intensywna – globalne firmy wydawały na technologie o ok. 15 mld dol. więcej tygodniowo niż przed wybuchem pandemii – wskazuje badanie „CIO Survey 2020” KPMG i Harvey Nash.

Z trzeciej edycji badania „Leasing Index” firmy Santander Leasing, przeprowadzonej w 2021 roku, wynika, że największy odsetek respondentów postawił na zakup urządzeń mobilnych do prowadzenia firmy.

Aż 90% udzieliło odpowiedzi pozytywnej, to oznacza, że albo korzysta dzisiaj z tego typu rozwiązań, albo planuje korzystanie. Na drugim miejscu uplasowały się rozwiązania dotyczące przechowywania danych w chmurze – tutaj mamy 35% pozytywnych odpowiedzi. Na trzecim miejscu są rozwiązania CRM – 33% naszych respondentów jest zainteresowanych rozwojem w tym zakresie. Na kolejnym miejscu znalazły się rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów biznesowych w firmie.

Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający rynkiem małych i średnich przedsiębiorstw w Santander Leasing

Z których technologii korzystają przedsiębiorstwa?

Automatyzacja procesów w firmie jest już wykorzystywana w co szóstym przedsiębiorstwie, a co 10. ma ją w najbliższych planach. Z programów ERP do zarządzania firmą korzysta 10% podmiotów i niemal drugie tyle ją wdroży lada moment, natomiast sztuczną inteligencją posługuje się 8% i tyle samo ma jej wprowadzenie w nieodległych planach.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT oraz plany w ich wdrażaniu różnią się w zależności od wielkości firmy i branży, w jakiej działa  (produkcja, usługi, handel, budownictwo). O ile w obszarze urządzeń mobilnych odsetek wskazań jest podobny zarówno wśród najmniejszych, jak i większych firm, o tyle w chmurze już widać większe różnice. Dziś z cloud computingu korzysta 22% mikrofirm (jednoosobowych), 20% zatrudniających od dwóch do dziewięciu osób oraz 26% przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób. Plany rozwoju tej technologii ma odpowiednio 9, 14 i 17% badanych podmiotów.

Z automatyzacji częściej korzystają większe firmy i branża produkcyjna

Istotne dysproporcje występują w przypadku systemów do automatyzacji procesów w firmie. Jak wynika z naszego badania, firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników i branża produkcyjna zdecydowanie najczęściej korzystają z oprogramowania do automatyzacji procesów. Aż 16% mikrofirm oraz 10% przedsiębiorstw do 49 osób planuje inwestycje w tym zakresie. Szczególnie ambitne plany deklaruje produkcja (20%), w 9% – usługi, w 7% – branża budowlana oraz w 5% – firmy handlowe.

Jakub Poręcki

Systemy CRM stosuje 14% samozatrudnionych oraz 21% zatrudniających od 9 do 49 osób. Od 9 do 10% przedsiębiorców chce zainwestować w ten obszar jeszcze w bieżącym roku.

Wiele z tych zakupów finansowane było przez leasing

Z perspektywy naszej firmy głównym narzędziem do finansowania inwestycji w nowe technologie jest przede wszystkim leasing. Dane po III kwartale tego roku wskazują, że dynamika nakładów na nowe technologie wyniosła aż 68% W porównaniu z rokiem 2019 i 2020, w którym dynamika wynosiła jedynie 5%, pokazuje to lawinowy wzrost zainteresowania inwestycjami w tym właśnie zakresie. Pandemia spowodowała, że trzecią główną gałęzią rozwoju firm – oprócz tradycyjnego inwestowania w parki maszyn i samochody osobowe – są właśnie nowe technologie pozwalające na zdalne zarządzanie firmą. Jesteśmy głęboko przekonani, że ta tendencja będzie się utrzymywała również w najbliższych latach.

Jakub Poręcki

Trzecia edycja badania „Leasing Index” wskazała, że wśród małych firm (mikro-, zatrudniających od 2 do 9 osób lub do 49 osób) korzystanie z leasingu deklaruje 49%. badanych. To odsetek wyższy o 6 pkt proc. względem 2019 roku i o 14 pkt proc. wyższy niż w 2016 roku. W przyszłości finansowanie leasingiem rozważa kolejne 18% firm. 

 

Źródło: Newseria Biznes

Reklama