Danone bierze na cel potrzeby żywieniowe Polaków i wyzwania klimatyczne

Danone bierze na cel potrzeby żywieniowe Polaków i wyzwania klimatyczne

Powoli końca dobiega COP26 – Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych. Tym samym uwaga całego świata skierowana jest na wciąż rosnące wyzwania klimatyczne. Do skutecznego przewidziałania negatywnym zmianom klimatycznym niezbęde są odpowiednie regulacje, a także zaangażowanie konsumentów oraz producentów – w tym producentów żywności.

Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek Danone, już po raz czwarty z rzędu został nagrodzony za pionierskie działania na rzecz ochrony zasobów planety. Firma zebrała i przekazała do recyklingu taką samą ilość plastiku, jaką wprowadziła na rynek – tym samym dotrzymując słowa danego na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach w 2018. Kontynuując walkę ze zmianami klimatycznymi, Danone ogłasza nowe zobowiązania.

Firma Żywiec Zdrój została zwycięzcą  Sustainability Award for FMCG – wyróżnienia przyznawanego podmiotom, które przekształcają cele zrównoważonego rozwoju w konkretne rozwiązania i codzienne praktyki. Obok Stena Circular Economy Award, tytułu Firmy Odpowiedzialnej Społecznie roku 2020 według Forbes i Białego listka CSR Polityki – jest to już czwarte prestiżowe wyróżnienie, którym nagrodzono realizację bezprecedensowego zobowiązania środowiskowego.

Jesteśmy dumni, że nasze pionierskie działania zostały doceniane. Przede wszystkim jednak – poprzez te działania wywieramy zauważalny wpływ na ochronę zasobów naturalnych i włączamy się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. O potrzebie podejmowania kolejnych inicjatyw skutecznie przypomina trwający szczyt klimatyczny ONZ. Dlatego kontynuując działania na rzecz ochrony zasobów planety, ogłaszamy zobowiązania na kolejne miesiące i lata.

Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek DANONE

Kolejne zobowiązania Danone

Chcąc kontynuować pozytywny wpływ na zdrowie milionów Polaków i chronić zasoby naturalne, spółki Danone zobowiązują się do:

  • Przeciwdziałania niedoborom żywieniowym Polaków, koncentrując się na promowaniu właściwych nawyków i wyborów żywieniowych oraz rozwijaniu wartościowej oferty produktowej.
  • Ochrony naturalnych zasobów planety poprzez dążenie do obiegu zamkniętego swoich opakowań, zero emisyjności, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz promocję rolnictwa regeneratywnego i diety planetarnej – korzystnej dla zdrowia i środowiska.

Obieg zamknięty – rozwiązanie potrzebne od zaraz

By przeciwdziałać zmianom klimatycznym niezbędne jest przejście od gospodarki o charakterze liniowym do gospodarki obiegu zamkniętego, jako tej zapewniającej wielokrotne wykorzystywanie tych samych surowców. Jednocześnie pozwala to zapobiegać ich marnowaniu i ograniczać zużycie surowców naturalnych. Dlatego już dziś spółki Danone zmieniają opakowania na bardziej zrównoważone, współpracują z innymi przedstawicielami branży na rzecz wprowadzenia efektywnego systemu zbiórki i recyklingu w Polsce oraz zachęcają konsumentów do postaw proekologicznych.

Obieg zamknięty to rozwiązanie potrzebne od zaraz. Aby stał się on faktem, niezbędne są zdecydowane zmiany. Dlatego konsekwentnie działamy na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego na opakowania napojowe, który jest najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu butelek PET, a tym samym zamknięcia ich obiegu.

Paweł Piątek

Danone walczy z marnowaniem żywności

W naszym kraju w koszu ląduje około 4,8 mln ton produkowanej żywności – to pokazuje, że marnowanie żywności dotyczy także Polski. Jest to dziś jedno z największych, globalnych wyzwań środowiskowych. By temu przeciwdziałać oraz zmniejszyć poziom emisji gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku rozkładu żywności, spółki Danone wprowadziły skuteczne rozwiązania w całym swoim łańcuchu dostaw. W procesach produkcyjnych niwelowane są starty półproduktów oraz wyrobów gotowych. Dodatkowo półprodukty są przekazywane rolnikom, którzy przetwarzają je na materiał paszowy. Zaś nadwyżki pełnowartościowych produktów, od lat za pośrednictwem Banków Żywności, trafiają do potrzebujących. 

W tym roku firma zaostrzyła walkę z marnowaniem żywności, podejmując współpracę z platformą Too Good To Go. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci mogli zakupić w symbolicznej cenie, paczki niespodzianki z produktami mlecznymi i roślinnymi – i w ten sposób uratować żywność przed zmarnowaniem. Temu samemu celowi służy również dodanie na wybranych produktach oznaczenia często dobre dłużej, zwracające uwagę konsumentów na to, że po dacie minimalnej trwałości, produkty najczęściej są nadal zdatne do spożycia.

 

 

 

Reklama