Rozwój zielonych technologii w Polsce

PFR, PFR Ventures i NCBR zawarły umowę o współpracy na rzecz zielonych technologii. „Jest to umowa, która z punktu widzenia rynku venture capital jest niezwykle istota” - mówiła Małgorzata Walczak, dyrektor PFR Ventures.

To porozumienie służy temu, żeby dać szanse polskim firmom, aby mogły się rozwijać w kraju od samego początku, czyli od pomysłu na innowację do etapu wdrożenia. W tym celu musimy zapewnić ciągłość w systemie ich wsparcia. Chcemy stworzyć platformę do tego, żeby projekty spotykały się z finansowaniem.

Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR

Umowa ma podnieść jakość projektów, które wspiera NCBR oraz PFR w zakresie ich szerokiego rozpowszechnienia.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Liczę na to, że tego typu porozumienie z NCBR, które jest kuźnią innowacji i technologii spowoduje, że fundusze venture capital będą w stanie być tym drugim elementem finansowania innowacyjnych pomysłów po to, że jeżeli zajdzie potrzeba wydatkowania większych pieniędzy na udany projekt, to zainwestuje w niego PFR. Porozumienie może zaowocować silnymi technologicznymi projektami, a co za tym idzie budową własności intelektualnej w Polsce.

Małgorzata Walczak, dyrektor PFR Ventures

źródło: PAP MediaRoom

Reklama