Kontrola jakości handlowej przetworów wykazała szereg nieprawidłowości

Kontrola jakości handlowej przetworów wykazała szereg nieprawidłowości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad, kompotów, owoców w zalewie lub syropie i innych przetworów słodzonych. Objęto nią 113 podmiotów (49 producentów i 64 sklepy).

 

Ze względu na cechy organoleptyczne, czyli obejmujące wygląd, smak, zapach czy konsystencję sprawdzone zostały 173 partie. Ze względu na nieprawidłowości zakwestionowano 1 partię (0,6%). W badaniach laboratoryjnych, które badały parametry fizykochemiczne skontrolowano 173 partie, z których 34 (19,7%) zostało zakwestionowanych. "Wykryte nieprawidłowości dotyczyły: zaniżonej zawartości ekstraktu ogólnego, zawyżonej lub zaniżonej zawartości cukrów, zaniżonej masy netto, obecności substancji konserwującej w produkcie, w którym nie jest dozwolona" – donosi IJHARS.

Podczas kontroli jakości zweryfikowano również 295 partii ze względu na ich oznakowanie. Nieprawidłowości stwierdzono średnio w co 4 przypadku. Dotyczyły one m.in.: użycia nazwy „dżem” i „konfitura” dla wyrobów niespełniających wymagań określonych w przepisach dla takich produktów, podawania składu wyrobu gotowego niezgodnie z zasadą malejącej kolejności, braku obowiązkowej informacji „sporządzono z … g owoców na 100 g produktu”, nieprawidłowego podania daty minimalnej trwałości.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz warunkami składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych. Od 2016 roku funkcję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pełni Andrzej Romaniuk.