Krajowa Spółka Cukrowa dołączyła do Bussines & Science Poland

Krajowa Spółka Cukrowa dołączyła do Bussines & Science Poland

Krajowa Spółka Cukrowa dołączyła do członków Bussines & Science Poland – Związku Pracodawców, którego celem jest promocja interesów polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, a w szczególności na forum Unii Europejskiej. Tym samym KSC S.A. dołączyła do grona takich polskich firm jak Polskie Linie Lotnicze LOT, Orlen czy Poczta Polska.

Odpowiednie zaplecze i narzędzia pomagają BSP w kształtowaniu propozycji legislacyjnych negocjowanych w Brukseli, tak aby jak najlepiej wspomagały polskich przedsiębiorców i naukowców. W skład BSP wchodzą czołowe polskie firmy rozumiejące zależność między możliwością wpływu na decyzje podejmowane w UE a skutecznym planowaniem długofalowych strategii rozwoju. Współpraca ta umożliwi Krajowej Spółce Curkowej  lepsze monitorowanie europejskiego prawodawstwa oraz wszelkich inicjatyw bezpośrednio związanych z działalnością Spółki.

Uczestnictwo w takim projekcie jak Business & Science Poland jest dla nas nie tyle koniecznością, co po prostu dużym ułatwieniem. Zyskaliśmy partnera, dzięki któremu nasz głos na europejskim forum będzie o wiele lepiej słyszalny. Sytuacja na europejskim rynku cukrowniczym jeszcze nie uległa stabilizacji, co widzimy chociażby po wahaniach ceny cukru na londyńskiej giełdzie. W tym kontekście chcemy uświadamiać unijnych legislatorów, co do znaczenia uprawy buraka cukrowego we Wspólnocie, zarówno dla bezpieczeństwa żywnościowego naszych obywateli, jak również ze względu na duże znaczenie segmentu cukrowniczego w tworzeniu PKB i wielkości zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio.

Krzysztof Kowa, prezes Krajowej Spółki Cukrowej

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i doskonałemu rozumieniu mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego, BSP oferuje swoim członkom profesjonalne narzędzia wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli. Business & Science Poland zrzesza czołowe polskie firmy, które dzięki współpracy są w stanie realnie wpływać na unijny proces legislacyjny i wspólnie dbać o polską gospodarkę.

Cieszy nas, że jako związek pracodawców pozyskujemy nowych członków. W Brukseli, gdzie codziennie toczą się negocjacje i zmieniają konfiguracje sojuszy, po prostu trzeba być na stałe i trzymać rękę na pulsie. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej wymaga ciągłych działań w Brukseli, tak żeby interes polskiej gospodarki był skutecznie reprezentowany.

Artur Zasada, prezes zarządu Bussines & Science Poland


Źródło informacji: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Reklama