Fundacja ProKarton rozpoczyna kampanię „Karton, naturalnie!”

Fundacja ProKarton rozpoczyna kampanię „Karton, naturalnie!”

Czy podczas wizyty w sklepie zwracasz uwagę na to, czy opakowanie produktu, który kupujesz jest przyjazne środowisku? Sprawdzasz czy poddaje się je po zużyciu recyklingowi lub czy ze względu na swoje właściwości zapobiega ono marnowaniu żywności?

Te warunki spełniają kartony do płynnej żywności, które jednocześnie mają najniższy ślad węglowy z opakowań do mleka czy soków. Aby ich poziom recyklingu rósł potrzeba szerokiej świadomości na temat ich poprawnej segregacji do żółtego pojemnika. Dlatego Fundacja ProKarton rozpoczyna jesienną edycję kampanii edukacyjnej „Karton, naturalnie!”.

Fundacja ProKarton od 2011 roku prowadzi działania budujące ekologiczną świadomość Polaków oraz promuje innowacyjne  rozwiązania opakowaniowe, jakimi są kartony do płynnej żywności. Od listopada br. Fundacja realizuje kampanię „Karton, naturalnie!”, w której promuje selektywną zbiórkę kartonów po płynnej żywności do żółtego pojemnika (przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe). Edukacja społeczna to jeden z kluczowych obszarów działań dla Fundacji, która od lat szerzy wśród Polaków wiedzę o recyklingu i segregacji odpadów.

Ogólnopolska kampania przygotowana przez Fundację ProKarton ma na celu dotarcie do szerokiej grupy nowych odbiorców, tym samym podnosząc społeczną świadomość środowiskową. Głównym elementem kampanii jest film edukacyjny. Najważniejsze informacje o kartonach do płynnej żywności zostały w nim pokazane w przystępnej formie, która jest przekonująca dla osób z różnych grup wiekowych.

Poprawna selektywna zbiórka pozwala na odzyskanie z zużytych opakowań cennych surowców wtórnych. W przypadku kartonów jest to celuloza, która stanowi ok. 75% materiałów, z których są wykonane. Z odzyskanych w procesie recyklingu włókien można wytworzyć np. tekturę falistą i ręczniki papierowe. Jak pokazało badanie społeczne przeprowadzone na zlecenie Fundacji we wrześniu 2021 r., już 51% Polaków prawidłowo segreguje kartony po mleku i sokach do żółtego pojemnika. Aby poziom ten nadal rósł, konieczna jest dalsza edukacja ekologiczna.

Selektywna zbiórka i recykling odpadów są ważnym elementem budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyniki naszego badania pokazały, że duża część naszego społeczeństwa - aż 77% ankietowanych - segreguje odpady opakowaniowe. Ten wysoki odsetek cieszy, jesteśmy jednak świadomi, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Aby nadal budować świadomość społeczną, postanowiliśmy przygotować kampanię, w której m.in. promujemy selektywne zbieranie kartonów po płynnej żywności do żółtego pojemnika. Nowoczesna forma wideo pozwoliła nam zaprezentować najważniejsze informacje o tego typu opakowaniach w przystępny i atrakcyjny sposób.

Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton

Patronem medialnym kampanii „Karton, naturalnie!” jest Onet.pl