Kolejne zmiany w Sokołów. Tym razem na stanowisku wiceprezesa ds. surowców

Kolejne zmiany w Sokołów. Tym razem na stanowisku wiceprezesa ds. surowców

Leszek Jakielski zajął miejsce wiceprezesa ds. surowców w Sokołów S.A. Dotychczas pełnił on funkcję dyrektora spółki ds. zakupu bydła w Biurze Zarządu. W tym czasie poziom zakupu bydła w firmie wzrósł niemal dwukrotnie. Do tego czasu wiceprezesem ds. surowców był Paweł Włodawiec, który po ponad 30 latach pracy odszedł na emeryturę.

To już druga taka zmiana w ostatnim czasie w Sokołowie. W październiku tego roku zmienił się także wiceprezes ds. handlu i marketingu. Po przejściu na emeryturę przez Mieczysława Walkowiaka, stanowisko objął Maciej Częścik pełniący wcześniej funkcję dyrektora spółki ds. cen w Biurze Zarządu. 

Paweł Włodawiec zostawił firmę z długofalową strategią i wymiernymi wzrostami

Paweł Włodawiec był związany z Sokołowem już od 1991 roku, gdy podjął pracę w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. W 2000 roku został powołany na członka Zarządu Grupy Sokołów. Spośród jego licznych zawodowych osiągnięć na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie programu „Razem w Przyszłość” – systemu bezpośredniej współpracy z rolnikami.

Program „Razem w Przyszłość” systematycznie się rozwija, a liczba uczestniczących w nim hodowców stale wzrasta – dziś jest to blisko 3 500 rolników. Dzięki ścisłej współpracy w ramach tego programu, jakość surowca wieprzowego i wołowego została wydatnie poprawiona. Konsekwentna realizacja długofalowej strategii pozwoliła osiągnąć wymierny wzrost poziomu ubojów w porównaniu do roku 2000 – w przypadku wołowiny 7,5-krotny, a w przypadku wieprzowiny niemal 2,5-krotny.

Wiceprezes Paweł Włodawiec podjął też istotne działania w obliczu rozwijającej się epidemii ASF, uruchamiając aktywną pomoc dla rolników. Kolejną ważną inicjatywą było utworzenie w firmie Sokołów Działu ds. Dobrostanu Zwierząt i CSR. Dużym wyzwaniem, zakończonym sukcesem, była ponadto dokonana pod kierownictwem Wiceprezesa Włodawca, reorganizacja pionu surowcowego oraz finalizacja procesu specjalizacji ubojów w zakładach Grupy Sokołów.

Nowy wiceprezes ds. surowców stawia na digitalizację i zrównoważony rozwój

Nowy wiceprezes ds. surowcowych w Sokołów S.A. – Leszek Jakielski – pracuje w firmie od 2004 roku, niezmiennie w Pionie Surowcowym. W ostatnich latach piastował stanowiska dyrektorskie ds. skupu, a od 2018 roku był dyrektorem spółki ds. zakupu bydła w Biurze Zarządu.

Leszek Jakielski jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Kształcił się na Wydziale Zootechnicznym, zdobywając specjalizację w wykorzystaniu surowców pochodzenia zwierzęcego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rolnictwa i zarządzania, ugruntowaną podczas zagranicznych praktyk rolniczych oraz licznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z sektorem rolno-spożywczym, a od 2000 roku – z branżą mięsną.

W Sokołów S.A. współtworzył i wdrażał zasady, a także rozwijał program opasu bydła i współpracy z rolnikami, włączając do tych działań firmy wspomagające (banki, firmy paszowe, dostawców cieląt). Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A. zapowiada kontynuację i rozwój dotychczasowej strategii.

W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać nasze dobre rozwiązania biznesowe. W moich planach istotne miejsce zajmuje też wdrożenie digitalizacji procesów zakupowych. Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią Danish Crown, będziemy realizować, wspólnie z dostawcami żywca, kolejne inicjatywy z zakresu zrównoważonej produkcji żywności

Leszek Jakielski

 

 

Źródło: informacja prasowa

Reklama