Ponad 2000 plecaków zebranych przez sieć Auchan

W dniach 5-18 sierpnia br. sieć Auchan we współpracy z firmą Wtórpol oraz Fundacją Eco Textil zorganizowała akcję Wymień stary plecak na nowy, skierowaną do uczniów oraz ich rodziców.

  • W ciągu dwóch tygodni, w sklepach Auchan zebrano 1014 kg plecaków, co przełożyło się na ponad 2000 sztuk.
  • Stare plecaki w dobrym stanie trafiły do sklepów z odzieżą używaną i będą wykorzystane ponownie.

Egzemplarze nienadające się do ponownego użytku, zostaną poddane recyklingowi i przetworzone zgodnie z zasadą zero waste. Środki uzyskane ze sprzedaży i recyklingu plecaków przeznaczone zostaną na specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjnych dla potrzebujących.

Akcja Wymień stary plecak na nowy cieszyła się dużym zainteresowaniem. To pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy świadomi, jak ważne jest aby każdy produkt używany był jak najdłużej (re-use, re-cycle). To ważna inicjatywa proekologiczna i edukacyjna – warto pamiętać, że tekstylia, które trafią na wysypisko staną się odpadem, który będzie rozkładał się przez setki lat. Ma ona także drugi wymiar – prospołeczny. Za fundusze uzyskane ze sprzedaży i recyklingu plecaków zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny i przekazany placówkom wskazanym przez sklepy Auchan, w których zebrano najwięcej plecaków.  Dlatego cieszy nas bardzo, że tak wielu naszych klientów włączyło się w tę akcję oddając nie tylko szkolne plecaki ale także sportowe czy podróżnicze.

Dorota Patejko, dyrektor Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

W ramach akcji klienci sklepów Auchan, którzy oddali stary plecak szkolny lub tornister w Punktu Obsługi Klienta otrzymywali bon na zakup nowego ze zniżką 25%.

Akcja Wymień stary plecak na nowy ma charakter wielowymiarowy. Realizowana jest zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego – naprawie, ponownym użyciu i recyklingu i stanowi ważny krok w kontynuowaniu działań Auchan na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, poprzez ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Obok troski o środowisko równie ważny jest aspekt społeczny – wsparcie i współpraca z lokalnymi społecznościami a także wymiar edukacyjny – pokazanie dzieciom i młodzieży, że oni też mogą mieć wpływ na kondycję naszej Planety.

źródło: informacja prasowa

Reklama