Zmniejszą się opłaty transakcyjne dla rzepaku na Giełdowym Rynku Rolnym

Zmniejszą się opłaty transakcyjne dla rzepaku na Giełdowym Rynku Rolnym

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję w sprawie obniżenia opłat dla rzepaku od transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Opłaty dla transakcji, których przedmiotem jest rzepak przedstawiają się następująco:

  • usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych - 1,20 PLN/tonę,
  • usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w trybie aukcyjnym - 1,20 PLN/tonę.

Giełdowy Rynek Rolny jest innowacyjnym narzędziem na rynku polskim, działającym w oparciu o standardy światowych giełd towarowych, umożliwiającym obecnie obrót produktami rolno-spożywczymi, takimi jak pszenica, żyto, kukurydza oraz rzepak.

Rynek ten powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w latach 2018-2020. Handel na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzony jest od 1 września 2020 r. przez Towarową Giełdę Energii S.A., na podstawie licencji przekazanej przez KOWR.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.

Źródło: Biuro prasowe KOWR