Budżet UE na 2022 rok – cofnięto cięcia dokonane przez Radę

Budżet UE na 2022 rok – cofnięto cięcia dokonane przez Radę

Europosłowie chcą wspierać ożywienie po pandemii i pobudzać inwestycje. W związku z tym zwiększyli finansowanie wielu programów i polityk, które mają się do tego przyczynić. Wśród ważnych dla posłów do PE kwestii znalazły się także walka z bezrobociem oraz bardziej odporna i zrównoważona Unia. 

W ubiegłym tygodniu europarlament przyjął swoje stanowisko w sprawie budżetu UE na 2022 rok. Eurodeputowani cofnęli większość cięć dokonanych przez Radę (o łącznej wartości ok. 1,43 mld euro), a tym samym przywrócili projekt budżetu do poziomu pierwotnie zaproponowanego przez Komisję w odpowiednich pozycjach budżetowych.

Europosłowie zwiększyli również finansowanie wielu programów i polityk, które ich zdaniem przyczyniają się do ożywienia po pandemii, zgodnie z priorytetami europarlamentu określonymi w jego wytycznych na 2022 r.

Wśród programów i polityk, których celem jest ożywienie po pandemii znalazły się program badawczy Horyzont Europa (+305 mln euro powyżej projektu budżetu), instrument „Łącząc Europę”, który finansuje budowę wysokiej jakości i zrównoważonych transeuropejskich sieci transportowych, energetycznych i cyfrowych (+207 mln euro) oraz program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE (+171 mln euro).

Młodzi ludzie a zdrowie

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, wsparcie dla młodych ludzi pozostanie kluczowym priorytetem: Erasmus+ zwiększono o 137 mln euro, co odpowiada dodatkowym 40 000 wymianom edukacyjnym, a 700 mln euro dodano do projektu budżetu w celu wsparcia wdrożenia europejskiej gwarancji dla dzieci. Wzmocniono również EU4Health, przeznaczając dodatkowe 80 mln euro na zbudowanie silnej Europejskiej Unii Zdrowia i zwiększenie odporności krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Pomoc humanitarna, migracje, pomoc zewnętrzna

Posłowie do PE zwiększyli też finansowanie pomocy humanitarnej o 20% i wzmocnili Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zwłaszcza w kontekście sytuacji w Afganistanie. Wzmocnili również inicjatywę Covax na rzecz globalnego sprawiedliwego dostępu do szczepionek COVID-19. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony posłowie do PE zwiększyli odpowiednie linie budżetowe o ponad 80 mln euro.

Karlo Ressler (PPE, HR), generalny sprawozdawca budżetu UE 2022 (dla sekcji III – Komisja) podkreślił, że dzięki przyjętym zmianom uda się spełnić oczekiwania obywateli Europy.

Kluczowymi elementami naszego stanowiska są niewątpliwie przywrócenie arbitralnych cięć Rady oraz wzmocnienie linii, które mają wartość dodaną dla Europejczyków: Po pierwsze, wspieranie siły napędowej europejskiej odbudowy i gospodarki: małych i średnich przedsiębiorstw. Po drugie, wzmocnienie zorientowane na przyszłość, programy w zakresie badań, innowacji i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci. Po trzecie, wzmocnienie Europejskiej Unii Zdrowia. I po czwarte, aby wzmocnić wysiłki na rzecz cyfrowej, zielonej i bezpiecznej Europy

Karlo Ressler, generalny sprawozdawca budżetu UE 2022

Następne kroki

W wyniku tego głosowania europarlament ustalił ogólny poziom środków na zobowiązania na 2022 r. (zobowiązania do zapłaty) na 171,8 mld euro, co stanowi wzrost o 2,7 mld euro (plus 1,3 mld euro na pobrexitową rezerwę dostosowawczą, co odzwierciedla porozumienie w sprawie odpowiedniego rozporządzenia) w porównaniu z projektem budżetu zaproponowanym przez Komisję. Ustalono ogólny poziom środków na płatności na 172,5 mld euro.

Głosowanie rozpoczęło trzytygodniowe rozmowy koncyliacyjne z Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłorocznego budżetu, który następnie musi zostać przegłosowany przez europarlament i podpisany przez jego przewodniczącego.

 

Źródło informacji: EuroPAP News