PAIH: bezpłatne wsparcie merytoryczne dla nowych inwestycji

PAIH: bezpłatne wsparcie merytoryczne dla nowych inwestycji

Przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpłatne porady ekspertów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy pomogą znaleźć teren oraz środki na finansowanie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. O możliwościach uzyskania pomocy ze strony państwa mówiono podczas wideokonferencji „Inwestycje typu greenfield/brownfield w praktyce. Instrumenty wsparcia nowych inwestycji dla niezawansowanych” zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”.

Organizatorzy wydarzenia przekonywali, że warto skorzystać ze wsparcia z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH).

Mamy już ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji, co doprowadziło do ponad 900 sfinalizowanych projektów. Obecnie prowadzimy ok. 190 przedsięwzięć. Nasi eksperci na co dzień asystują przy inwestycjach z wielu branż, prowadząc projekty w różnych regionach. Nasze wsparcie jest nieodpłatne.

Monika Grzelak, zastępca dyrektora w Centrum Inwestycji, PAIH

Wsparcie, które oferuje Agencja przy inwestycjach można podzielić na dwa etapy.

Najpierw pracujemy z firmą, by określić czynniki, które są ważne dla znalezienia optymalnej lokalizacji dla danej inwestycji. Potem przystępujemy do poszukiwania odpowiednich terenów. Doradzamy zarówno przy inwestycjach typu greenfield, czyli wtedy, gdy poszukujemy ziemi, która do tej pory nie była wykorzystywana przemysłowo lub brownfield, gdy pomagamy w znalezieniu istniejących już budynków produkcyjnych.

Monika Grzelak

W poszukiwaniach PAIH wykorzystuje tzw. generator ofert inwestycyjnych, narzędzie dostępne poprzez stronę internetową Agencji. To baza ofert, w której znajdują się grunty należące zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Posiłkuje się też własną siecią kontaktów na poziomie samorządów oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Przestawiamy przedsiębiorcom propozycje kilku, kilkunastu terenów. Wszystko zależy od tego, czy decydujemy się na poszukiwanie w konkretnym rejonie Polski, jednym czy kilku województwach.

Monika Grzelak

Na tym etapie Agencja pomaga również zgromadzić dane związane z dostępnością odpowiednich pracowników w danym regionie, ich oczekiwaniami finansowymi, a także dostępną w tym miejscu pomocą publiczną.

Po zawężeniu liczby wybranych lokalizacji, dochodzi do wyboru tej najbardziej interesującej z punktu widzenia przedsiębiorcy. Finalizacja inwestycji nie oznacza jednak zakończenia współpracy.

W ramach opieki poinwestycyjnej pomagamy znaleźć kontrahentów, zainteresowane współpracą instytucje badawcze, czy dostawców technologii.

Monika Grzelak

W kolejnej części konferencji przedstawiono najbardziej popularne instrumenty wsparcia dla inwestorów. O Polskiej Strefie Inwestycji mówiła Zofia Kilian, ekspert ds. pomocy publicznej Centrum Inwestycji PAIH.

Polska Strefa Inwestycji to zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku zależą m.in. od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT na 10, 12 albo 15 lat.

Od przyszłego roku zmieni się wysokość zwolnień z podatków. Na przykład w województwie mazowieckim poziom może wynosić od 0 do 50 proc. W łódzkim będzie to 40 proc., podkarpackim - 50 proc., śląskim 30 proc., a wielkopolskim 20 - 25 proc. Od tych poziomów plus 10 punktów proc. przysługuje średnim przedsiębiorstwom i plus 20 punktów proc. małym oraz mikro.

W przyszłym roku poziomy wsparcia w niektórych regionach się zmienią, dlatego warto się zastanowić czy inwestować teraz, czy czekać na wejście nowych przepisów w życie.

Zofia Kilian, ekspert ds. pomocy publicznej Centrum Inwestycji PAIH

Istnieje też możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości, to instrument lokalny, dostępny w tych gminach, w których rada gminy podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

Firmy mogą także skorzystać z ciekawych instrumentów podatkowych na innowacyjną działalność. Przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków (150 proc. w przypadku posiadania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego) poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty te wcześniej zaliczone są także do kosztów uzyskania przychodu.

Istnieje też trzeci instrument w tym obszarze - Innovation Box, czyli możliwość zastosowania 5 proc. stawki podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. To bardzo szeroka kategoria obejmująca patenty, licencje, wzory, programy komputerowe.

Zofia Kilian

Na potencjalnych inwestorów czekają również granty rządowe wspierające nowe inwestycje w centra badawczo-rozwojowe, branżę produkcyjną i nowoczesnych usług dla biznesu. Skierowane są one zarówno do dużych graczy, jak i do tych z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na preferencyjne warunki wsparcia mogą liczyć projekty z kategorii innowacyjnych, czyli takie, których celem jest wdrożenie innowacyjnego produktu, albo procesu produkcyjnego. Musi być on nowy co najmniej w skali krajowej. Aby ubiegać się o tego typu wsparcie należy zdobyć w trakcie procedury aplikacyjnej potwierdzenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, że dany produkt albo proces są innowacyjne.

Karolina Król, ekspert ds. pomocy publicznej, Centrum Inwestycji, PAIH

Podobnie jak w przypadku obniżenia podatków, wielkość wsparcia i kryteria, które należy spełnić aby uzyskać pomoc, różnią się w zależności od regionu. Liczy się też wielkość firmy.

Duży przedsiębiorca z sektora produkcyjnego może liczyć na wsparcie w formie grantu do 5 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku lokalizacji inwestycji na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub o wysokiej stopie bezrobocia, może liczyć na wsparcie do 15 proc. Małe i mikro firmy, na niektórych terenach, mogą dostać do 25 proc. w formie grantu gotówkowego.

 Karolina Król

Podkreśliła też, że możliwe jest również uzyskanie grantów w wysokości do 5 tys. zł, a w niektórych lokalizacjach nawet do 7 tys. zł na szkolenie jednego pracownika. Projekty muszą być utrzymane przez duże przedsiębiorstwa przez 5 lat, a w przypadku MŚP przez 3 lata.

Zachęcamy do kontaktu z nami i złożenia dokumentów. Dokonamy ich analizy, ocenimy szanse na uzyskanie pomocy. Trzeba pamiętać, że nie można rozpocząć projektu przed złożeniem wniosku o pomoc publiczną do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pomoc publiczna musi bowiem wywoływać tzw. efekt zachęty. Oznacza to, że wsparcie publiczne stanowi impuls do realizacji inwestycji w ogóle lub w danej lokalizacji.

Karolina Król

W trakcie cyklu wideokonferencji „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład” polegającego na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie: www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Reklama