Biedronka przeznaczy na rzecz PTOP „Salamandra” min. 1,5 mln zł

Biedronka przeznaczy na rzecz PTOP „Salamandra” min. 1,5 mln zł

Przedstawiciele Biedronki podpisali z PTOP „Salamandra” pierwszą w historii sieci handlowej umowę na finansowanie programów pomocowych na rzecz sześciu chronionych gatunków zwierząt. Programy rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do końca 2022 r.

Grant w wysokości 1,5 mln zł to kwota gwarantowana, która może być jeszcze wyższa, ponieważ Biedronka przeznacza na ten cel cały dochód ze sprzedaży książki „Chrońmy Zagrożone Gatunki”, która rozpoczęła się 7 października we wszystkich sklepach sieci.

Żyjemy w takim świecie, że cywilizacja trochę nam się wymyka spod kontroli i musimy ten świat ratować. Ta akcja służy temu, żeby zachować przyrodę, ale również krzewić edukację wśród najmłodszych.

Marcin Ładak, członek zarządu sieci Biedronka.

Za koordynację projektu i część działań odpowiedzialne jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, które do współpracy wybrało trzy organizacje pozarządowe: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Stację Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Polskie organizacje przyrodnicze od 30 lat z ogromnym zaangażowaniem realizują dziesiątki programów ochrony siedlisk zagrożonych gatunków, ratują i przywracają naturze osobniki poszkodowane w wyniku działalności człowieka, walczą z nielegalnym handlem zwierzętami, przeciwdziałają pojawianiu się gatunków inwazyjnych. Robią to z pomocą wolontariuszy - efektywnie i tanim kosztem.

dr Andrzej Kepel, prezes PTOP „Salamandra”

Dla dziko żyjących zwierząt zagrożeniem jest cywilizacja, zmiany środowiska, za którymi nie nadąża ewolucja. Wilki i rysie w trakcie wędrówek giną pod kołami samochodów, są łapane we wnyki zastawiane dla saren, dla jeża zagrożeniem jest np. kosiarka do trawy, a dla morświna sieci rybackie, w których ten morski ssak dusi się w ciągu kilku minut. Gnieżdżąca się w dziuplach starodrzewu sóweczka musi mieć spokój, a żubry potrzebują odpowiedniej wielkości terytorium, na którym nie będą niszczyć upraw.

Wybrane do projektu organizacje specjalizują się w działaniach na rzecz określonych gatunków zwierząt. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, organizator bazy obsługi żubrów i „pogotowia żubrowego”, zajmuje się żubrami i rysiami w Północno-Zachodniej części Polski, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” wilkami i rysiami głównie na południu i wschodzie, Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG morświnami w Bałtyku, a PTOP „Salamandra” sóweczkami i jeżami na terenie całego kraju.

Zaangażowani w akcję przyrodnicy m.in. rozgęszczają stada żubrów, opatrują ranne wilki, uczą rysie życia na wolności, by móc wprowadzić do środowiska naturalnego osobniki urodzone w niewoli, czy zakładają strefy ochronne wokół siedlisk sóweczki, ale przede wszystkim monitorują - za pomocą obroży telemetrycznych i fotopułapek - zachowania zwierząt, ich wędrówki i losy.

Mamy sygnały o wilkach leżących na drogach gdzieś w Polsce, jedziemy do nich z Żywca, czasem w środku nocy, zabieramy do lecznicy, gdzie są badane i operowane. Pobieramy im próby genetyczne - sprawdzamy, czy dany osobnik jest na własnym terytorium. Jeżeli nie - to szukamy miejsca, skąd pochodzi, żeby po rehabilitacji miał wsparcie grupy rodzinnej.

dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”

Pasja to coś, co jest bezcenne, bez pasji, którą prezentują przyrodnicy zaangażowani w programy chroniące środowisko naturalne, bioróżnorodność czy zrównoważony rozwój nie byłyby możliwe.

Marcin Ładak, członek zarządu sieci Biedronka

Biedronka od lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju poprzez poszanowanie środowiska naturalnego, politykę zrównoważonego pozyskiwania zasobów, promowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych i zdrowych nawyków żywieniowych, wspieranie bioróżnorodności.

Sadzimy drzewa, aby zapobiegać wylesianiu, zbieramy śmieci w ramach akcji Czyste Tatry i Czysty Bałtyk, mamy nawet kosze sklepowe z lin rybackich wyciągniętych z Bałtyku. A dla najmłodszych organizujemy akcje lojalnościowe - jak Gang Swojaków, w które wbudowujemy moduł edukacyjny zachęcający do wspierania bioróżnorodności, czego owocem jest książka Chrońmy Zagrożone Gatunki, którą wydaliśmy razem z PTOP Salamandra.

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji i CSR w sieci Biedronka

źródło: PAP

Reklama