Coca-Cola zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisyjności

Coca-Cola zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisyjności

Coca-Cola HBC ogłosiła dziś zobowiązanie, w ramach którego ma osiągnąć zerową emisję netto w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. Obowiązujący cel działań oznaczać będzie redukcję emisji w całym łańcuchu wartości.

Zatwierdzony naukowo cel zakłada, że do 2030 roku Coca-Cola HBC zredukuje emisje w łańcuchu wartości (podzielonym na zakresy 1, 2 i 3) o 25 procent, jak również podkreśla dalszą 50-procentową redukcję w kolejnej dekadzie. Zmniejszenie 90 procent emisji w trzecim zakresie łańcucha wartości wiązać się będzie ze ścisłym współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi, dlatego też CC HBC skupi się na relacjach partnerskich ze swoimi dostawcami. W tych przypadkach, gdzie całkowita eliminacja emisji okaże się niemożliwa, Coca-Cola HBC złagodzi negatywne skutki dla klimatu poprzez inwestycje w inne działania na rzecz ochrony środowiska.

– Zobowiązanie to podsumowuje cel naszych działań, które rozpoczęliśmy wiele lat temu. Jest w pełni zgodne z naszą filozofią wsparcia lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również wywierania bardziej pozytywnego wpływu na środowisko.  Na obu tych aspektach opiera się nasz rozwój – podkreślił Zoran Bogdanovic, CEO Coca-Cola HBC.  – Choć nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, nasz plan, dotychczasowe osiągnięcia i filozofia partnerstwa dają nam pewność, że uda nam się zrealizować nasze cele.

Solidny plan

Aby osiągnąć swój cel, Coca-Cola HBC zajmie się niżej wymienionymi działaniami:

  • inwestycje 250 mln euro w inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji do 2025 roku;
  • dalsza dekarbonizacja działalności bezpośredniej poprzez przejście na w pełni odnawialną energię elektryczną i niskoemisyjne źródła energii dzięki ciągłym udoskonaleniom i innowacjom w zakresie efektywności energetycznej;
  • szybsze wdrożenie opakowań cyrkularnych, opakowań niskoemisyjnych (w tym rPET), opakowań wielokrotnego użytku, opakowań do wielokrotnego napełniania oraz eliminacja tworzyw sztucznych z opakowań zbiorczych;
  • wyposażenie klientów w energooszczędne, przyjazne dla środowiska lodówki;
  • zmniejszenie odsetka emisji związanej z surowcami z produkcji rolnej;
  • wdrożenie programu Green Fleet (Zielona flota) w celu przejścia na alternatywne rozwiązania transportowe o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla.

Dodatkowo, Coca-Cola HBC uwzględniła cele redukcji CO2 w programach motywacyjnych kadry zarządzającej.

Polska i Kraje Bałtyckie

W ostatnich latach, firma w Polsce i Krajach Bałtyckich ograniczyła emisję CO2 o 45%. – Naszym nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie emisji i takie dostosowanie biznesu, aby osiągnąć rezultat najbliższy zerowej emisji gazów cieplarnianych. Wierzymy, że poprzez skupienie naszej uwagi na nowych technologii, partnerstwach i osiągnięciach w łańcuchu dostaw, uczynimy nasze działania bardziej zrównoważonymi. Nasze osiągnięcia w ostatnich latach, takie jak redukcja emisjiz działalności o 45% w Polsce i Krajach Bałtyckich, wymiana lodówek u naszych klientów czy wykorzystanie w naszych zakładach produkcyjnych 100% energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł, potwierdzają skuteczność naszych działań w rejonie oraz ich strategiczne znaczenie dla Grupy Coca-Cola HBC – powiedział Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Jak dodaje, plany dot. redukcji emisji są szeroko zakrojone i obejmują wiele inicjatyw, m.in.:

  • redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją i wykorzystaniem opakowań, poprzez obniżenie ich wagi, wykorzystanie surowca rPET, ograniczenie ilości folii używanych dla opakowań zbiorczych na rzecz rozwiązań papierowych KeelClip;
  • wymianę lodówek w punkach sprzedaży u klientów – dotychczas firma wymieniła blisko 6 000 urządzeń, zamieniając je na przyjazne środowisku, modele energooszczędne;
  • zmniejszenie zużycia energii – 100% energii elektrycznej, wykorzystywanej w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce i Krajach Bałtyckich pochodzi z odnawialnych źródeł odnawialnych
  • realizacja projektu zielonej floty, której celem jest wymiana wszystkich aut służbowych do 2025 roku

Bardzo dobre wyniki

Coca-Cola HBC była jedną z pierwszych organizacji, które zobowiązały się do realizacji celów środowiskowych opartych na podstawach naukowych. W ciągu ostatniej dekady Coca-Cola HBC zmniejszyła o połowę swoje emisje bezpośrednie, a plan redukcji CO2 do roku 2030 jest już zatwierdzony – spełnia wymogi ścieżki globalnej redukcji emisji, która pozwoli nie przekroczyć globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C. W marcu 2021 roku Coca-Cola HBC po raz piąty w ciągu ostatnich 7 lat została uznana przez Dow Jones Sustainability Index za producenta napojów zachowującego najwyższą zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju na świecie – jest to rekordowy wynik w historii tego rankingu. Coca-Cola HBC znajduje się również w czołówce podmiotów gospodarczych o najlepszych wynikach w zakre­sie zrównoważonego rozwoju w benchmarkach ESG (np. CDP, MSCI ESG, FTSE4Good).

Podejście partnerskie

Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z Coca-Cola HBC nad naszymi wspólnymi celami redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Cele te oparte są na badaniach naukowych, podobnie jak długoterminowe zobowiązania do zeroemisyjności. Jako zespół, wspólnie z naszym klientem, będziemy dążyć do redukcji śladu węglowego napojów w puszkach: o połowę do 2030 roku.

Kathleen Pitre, Dyrektor ds. Handlowych i Zrównowa­żo­nego Rozwoju, Ball Corporation

Wszyscy w Crown jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerem Coca-Cola HBC w zakresie dostaw. Cieszy nas zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Nowe, ambitne cele Coca-Cola HBC w zakresie zrównoważonego rozwoju pokrywają się z naszymi własnymi inicjatywami, jak również z celami opartymi na badaniach naukowych. W pełni popieramy te działania.

dr John M. Rost, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i regulacji, Crown Holdings, Inc.

Cele Tetra Pak są takie same: redukcja emisji i pełna zeroemisyjność, która pozwoli utrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 1,5°C. Bardzo nas cieszy współpraca z Coca-Cola HBC pod względem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Razem osiągniemy nasze wspólne cele.

Markus Pfanner, Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju, Tetra Pak

Nowe zobowiązanie poparła też koalicja „We Mean Business”, organizacja, zrzeszająca firmy podejmujące działania na rzecz środowiska.Coca-Cola HBC dołączyła do listy organizacji wspierających inicjatywę „Race to Zero”, będącej inicjatywą stworzoną we współpracy z agendą ONZ ds. klimatu UNFCCC ze wsparciem Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju.