Magazyn PepsiCo z certyfikatem BREEAM

Magazyn centralny firmy PepsiCo w Mszczonowie uzyskał certyfikat BREEAM przyznawany przez brytyjską organizację BRE, który potwierdza pro-środowiskowe zalety budynku. Dotychczas tylko 4 magazyny w Polsce uzyskały certyfikat na poziomie EXCELLENT, a magazyn w Mszczonowie jest pierwszym tego typu obiektem, który uzyskał ocenę EXCELLENT jednocześnie w dwóch ocenianych kategoriach – Asset Performance i Management Performance*. Certyfikat jest potwierdzeniem zainteresowania firmy PepsiCo dążeniem do zrównoważonych rozwiązań w całym łańcuchu dostaw.

Magazyn w Mszczonowie, którego najemcą jest PepsiCo, został oceniony na poziomie 74,3% w kategorii Asset Performance oraz 73,2% w kategorii Management Performance, co pozwoliło na przyznanie oceny Excellent w obydwu obszarach.

W projekcie magazynu wykorzystane zostały panele z rdzeniem PIR, które pozwalają na redukcję zużycia energii w związku z doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. Wprowadziliśmy także energooszczędne wózki widłowe napędzane litowo-jonowymi akumulatorami oraz nowoczesne oświetlenie LED. Na dachu zainstalowane są panele solarne do podgrzewania wody bytowej, której zużycie jest znacznie mniejsze dzięki zastosowaniu kranów z czujnikami ruchu. Wszystkie odpady na terenie magazynu uważnie segregujemy, papier wykorzystywany do druku oraz papier toaletowy pochodzą w 100% z recyklingu, a stosowane środki czyszczące posiadają certyfikat Ecolabel

Magdalena Dzikowska, kierowniczka projektu, odpowiedzialna za uruchomienie magazynu w Mszczonowie

Aktywnie prowadzimy także edukację naszych pracowników z zakresu ekologii i stale zachęcamy ich do podejmowania wyborów pozytywnych dla planety. W 2021 roku zainstalowaliśmy dodatkowe stojaki na rowery by pracownicy chętniej sięgali po nieemisyjne środki transportu, organizujemy również webinary i kampanie promujące m.in. zdrowy styl życia czy świadomą segregację śmieci.

Marta Makarewicz, kierowniczka ds. współpracy z operatorem logistycznym w Mszczonowie

PepsiCo od lat konsekwentnie realizuje cele środowiskowe i stale wprowadza innowacyjne, ekologiczne technologie we wszystkich obiektach operacyjnych. Dzięki wdrożeniu takich rozwiązań pro-środowiskowych w magazynie centralnym w Mszczonowie obiekt uzyskał prestiżowy certyfikat BREEAM, potwierdzający efektywność budynku w kilkunastu kategoriach.

e wszystkich etapach łańcucha dostaw PepsiCo na pierwszym miejscu stawia aspekty środowiskowe i konsekwentnie dąży do ograniczenia swojego śladu węglowego. W trakcie budowy magazynu centralnego w Mszczonowie wyznaczyliśmy sobie bardzo wysokie cele redukcji zużycia energii, które nieustannie wypełniamy i rozwijamy wraz z funkcjonowaniem magazynu. W codziennej pracy stale poszukujemy rozwiązań zrównoważonego rozwoju i wdrażamy zielone inicjatywy, dające możliwość zarówno zapewnienia dalszego rozwoju firmy, jak również zachowania zasobów i czystego środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jesteśmy światowym liderem produkcji napojów i przekąsek i wiemy, że ciąży na nas odpowiedzialność wyznaczania dobrych praktyk i standardów w branży spożywczej.

Marcin Chmielewski, kierownik ds. logistyki w PepsiCo

System certyfikacji wielokryterialnej BREEAM In-Use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. Opiera się na standardach europejskich z możliwością ich dostosowania do standardów lokalnych. Certyfikat przyznawany jest przez organizację BRE (Building Research Establishment) na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który ocenia wiele zagadnień charakteryzujących budynek, m.in. jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną czy gospodarkę wodną i zarządzanie odpadami.

Certyfikat przyznawany jest dla dwóch oddzielnych części – Asset Performance (ocena budynku, czyli konstrukcji, osprzętu, zainstalowanych urządzeń i systemów) oraz Management Performance (ocena zarządzania budynkiem). Każda z nich otrzymuje osobną ocenę na podstawie odpowiedzi kwestionariusza popartych odpowiednimi danymi bądź konkretnymi rozwiązaniami. Uzyskane wyniki odzwierciedlają, w jaki sposób audytowany budynek spełnia wymagania środowiskowe stawiane przez BREEAM, a suma uzyskanych punktów jest przeliczana na wynik certyfikacji podawany w procentach.

PepsiCo wraz z operatorem logistycznym ID Logistics, który odpowiada za zarządzanie operacjami magazynowymi, prowadzi szeroką agendę dotyczącą zrównoważonego rozwoju, optymalizując swoją działalność tak, aby zmniejszać ślad węglowy. Magazyn centralny firmy położony na terenie parku Elite Mszczonów Logistics Park jest największym magazynem w sieci dystrybucji PepsiCo. W magazynie zatrudnionych jest obecnie 215 osób, a w samym 2021 roku obiekt opuściło ponad 786 tys. palet, co odpowiada ponad 33,6 mln jednostek sprzedażowych. Aktualne wypełnienie magazynu wynosi ok. 94%, czyli ponad 48 tys. palet.

 


* Na postawie zestawienia dostępnego na www.greenbooklive.com

 

 

Reklama