Colliers zobowiązuje się do osiągnięcia zeroemisyjności

Colliers zobowiązuje się do osiągnięcia zeroemisyjności

Firma powołała globalnego lidera ds. wdrożenia nowej strategii i zobowiązała się do osiągnięcia celów opartych na wytycznych określonych przez Science Based Targets Initiative oraz  zerowego poziomu emisyjności netto do 2030 r.

Colliers, czołowa firma oferująca szeroki wachlarz usług na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne, opublikowała nową strategię Elevate the Built Environment, opracowaną w celu wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w całej organizacji. Strategia uwzględnia znaczące  zaangażowanie interesariuszy i skupia się na trzech głównych obszarach:

  • Ochrona środowiska: poprzez minimalizację wpływu na środowisko naturalne w ramach własnych działań oraz poprzez usługi świadczone klientom;
  • Inkluzywność: stworzenia środowiska sprzyjającego integracji i przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie różnorodności, równości i integracji wewnątrz Colliers oraz  we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
  • Zdrowie i dobre samopoczucie: poprawa jakości życia poprzez promowanie zdrowia i dobrostanu w ramach działalności Colliers oraz poprzez usługi świadczone klientom.

W oparciu o jedną z wartości firmy , której ideą jest robienie tego, co właściwe dla klientów, pracowników i społeczności, Colliers w ciągu najbliższych miesięcy opracuje plany i cele dla każdego z kluczowych obszarów i ww. grup odbiorców.

Zeroemisyjność w Colliers

W trosce o środowisko naturalne Colliers zobowiązał się do wyznaczenia celu opartego na założeniach programu „Business Ambition for 1,5°C” opracowanego w ramach inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), a także do osiągnięcia zerowego poziomu emisyjności netto dla własnej działalności do 2030 roku. Ponadto jako lider w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, firma opracuje i wdroży program zerowej emisyjności netto, który pomoże właścicielom budynków, inwestorom i najemcom ograniczyć lub wyeliminować emisje związane z ich nieruchomościami.

Założenia ESG są zgodne z naszymi wartościami i jesteśmy dumni, że możemy zwiększyć nasze zaangażowanie w tych kluczowych obszarach. Nasi eksperci na całym świecie wciąż będą dokładać starań, aby podnosić standardy środowiska, które wspólnie zbudowaliśmy dla naszych klientów, pracowników oraz społeczności. Ograniczenie emisji w ramach programu SBTi oraz osiągnięcie zerowej emisyjności przez Colliers do 2030 roku jest ważną częścią tego przedsięwzięcia.

Jay Hennick, Prezes i Dyrektor generalny Colliers

Za realizację wyznaczonych celów odpowiadać będzie Sean Drygas, który objął nowo utworzone stanowisko Globalnego Dyrektora ds. ESG. Wśród jego obowiązków będzie ścisła współpraca z kadrą zarządczą wyższego szczebla oraz z regionalnymi liderami i ekspertami w celu realizacji strategii ESG firmy na całym świecie, w tym opracowywanie planów działania i wyznaczanie wymiernych celów. Ponadto zapewni on wprowadzenie odpowiednich programów i procesów zarządzania, które pozwolą szybciej osiągnąć wyznaczone cele ESG w powiązaniu z naszymi celami rozwojowymi, jak również usprawni zarządzanie danymi, stworzy platformy pomiarowe i będzie raportować wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W kontekście naszego pierwszego raportu Global Impact, opublikowanego na początku tego roku, powołanie Seana na to stanowisko odbywa się w kluczowym momencie dla realizacji strategii Elevate the Built Environment. Cieszymy się, że dołączył do naszego zespołu. Bogate doświadczenie Seana w zakresie zrównoważonego rozwoju, wizja wprowadzania znaczących zmian oraz wcześniejsze sukcesy we wdrażaniu strategicznych programów ESG dają nam pewność, że jesteśmy dobrze przygotowani do przeniesienia naszych działań w zakresie troski o środowisko na kolejny poziom.

Becky Finley, Globalna Dyrektor ds. marki i personelu w Colliers

Przed dołączeniem do Colliers Drygas był wiceprezesem Spark Power Group, gdzie kierował sprzedażą, marketingiem, rozwojem produktów i rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla tej organizacji, a także przyczynił się do przyjęcia rozwiązań z zakresu zielonej energii.

Jestem podekscytowany, że mogę dołączyć do Colliers w tym przełomowym momencie i współpracować z utalentowanymi zespołami globalnymi i regionalnymi w ramach projektu Elevate the Built Environment. Niezmiernie cieszy mnie perspektywa pracy nad dalszymi inicjatywami Colliers w zakresie ESG, aby przyspieszyć sukces naszych zespołów i klientów.

Sean Drygas, Globalny Dyrektor ds. ESG

 

Źródło: informacja prasowa