Jak uchronić firmę przed utratą danych? 5 najlepszych praktyk

Jak uchronić firmę przed utratą danych? 5 najlepszych praktyk

Trwający podczas października Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa jest okazją do edukacji przedsiębiorstw w zakresie najskuteczniejszych sposobów ochrony przed atakami typu ransomware. Przy wzroście liczby ataków ransomware o 151% na całym świecie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku firmy – niezależnie od ich wielkości – stają się coraz bardziej świadome zagrożenia.

Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) opublikował oficjalne najlepsze praktyki dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony danych i zapewniania ciągłości działania, które zostały przyjęte i będą wspierane przez Veeam.

Wojna z ransomware jest realna i każdy musi być przygotowany na atak na swoje dane. Dobrą wiadomością jest to, że przygotowując się z wyprzedzeniem, można wdrożyć ramy, które zapewniają niezawodną strategię, gdy operacje zostaną zakłócone. Oprócz posiadania planu cyberbezpieczeństwo polega na tworzeniu kultury, w której wszyscy pracownicy są świadomi swojej roli w ochronie krytycznych danych i systemów poprzez zachowanie nienagannej higieny cyfrowej.

Rick Vanover, dyrektor ds. strategii produktowej w firmie Veeam

Najlepsze praktyki 

Oto pięć najlepszych praktyk, z którymi warto się zapoznać oraz wdrożyć w firmowych zasobach IT. Ich wprowadzenie pozwoli znacząco zmniejszyć ryzyko ataku ransomware, a przez zminimalizować ryzyko utraty danych firmy.

 

 1. Identyfikacja: określ środowiska, których może dotyczyć atak, jakie ryzyko wiąże się z tymi środowiskami oraz jak odnosi się to do celów biznesowych. 
 • „Ludzki firewall” – sondowanie: sama technologia nie ochroni żadnej organizacji. Każdy pracownik musi być świadomy zagrożeń bezpieczeństwa i wiedzieć, jak zgłaszać potencjalne incydenty. Oceniaj świadomość cyberbezpieczeństwa swoich pracowników i regularnie sprawdzaj ich czujność poprzez symulacje phishingu.
 • Zaplanuj ciągłość działania: określ procesy, które są kluczowe dla ciągłości działania twojej organizacji, takie jak niezbędne kontakty i działania w przypadku wystąpienia zakłóceń. Plan ten powinien być przechowywany w oddzielnym miejscu, tak aby był niezmienny i dostępny w trybie 24/7/365.
 • Oznacz swoje zasoby cyfrowe: zidentyfikuj i oznacz aktywa, które są najbardziej krytyczne dla twojej organizacji, abyś mógł je skutecznie chronić.

 

 1. Ochrona: opracuj i wdróż odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia świadczenia usług w zakresie infrastruktury krytycznej poprzez poprawę możliwości ograniczenia lub powstrzymania skutków cyberataku.
 • Edukuj swój „ludzki firewall”: szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego jest bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie poziomu ochrony. Takie szkolenie musi odbywać się w sposób ciągły, a pracownicy muszą otrzymywać aktualizacje i nowe instrukcje w miarę pojawiania się zagrożeń, niezależnie od ich stanowiska pracy.
 • Zainwestuj w swoją cyfrową higienę: upewnij się, że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby utrudnić cyberprzestępcom zainfekowanie twojej organizacji. Obejmuje to tworzenie unikalnych haseł, które są regularnie aktualizowane, stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz usuwanie nieużywanych urządzeń i aplikacji.
 • Zasada 3-2-1-1-0: przechowuj co najmniej trzy kopie każdych ważnych danych, które posiadasz. Przechowuj kopie zapasowe danych na dwóch różnych typach nośników i replikuj jedną kopię poza siedzibą firmy. Ochronę można również zwiększyć poprzez szyfrowanie oraz korzystanie wyłącznie z infrastruktury, która jest bezpieczna już z założenia.

 

 1. Wykrywanie: funkcja wykrywania pozwala na ujawnienie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym w odpowiednim czasie i stanowi niezbędny krok w kierunku opracowania solidnej strategii cybernetycznej. Im szybciej zdarzenie zostanie wykryte, tym szybciej będzie można ograniczyć jego negatywne konsekwencje.
 • Skonfiguruj systemy wykrywania: największym ryzykiem jest to, że zagrożenia mogą szybko rozprzestrzeniać się po innych systemach, dlatego uzyskanie widoczności potencjalnej aktywności oprogramowania ransomware jest kluczowe. Skonfiguruj alerty w odpowiednim czasie podczas obrony przed wirusami, szkodliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem ransomware.
 • Zainstaluj wirtualne sygnalizatory: w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek podejrzanych działań wirtualne sygnalizatory, takie jak nieużywane konto administratora z przypisanymi do niego alertami, natychmiast uruchamiają czerwony alarm.

 

 1. Reagowanie: funkcja reagowania pomaga użytkownikom opracować techniki ograniczania skutków zdarzeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich działań.
 • Stwórz plan reagowania na incydenty: nakreśl procedury wykrywania, komunikowania, kontrolowania i rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa, tak aby pracownicy wiedzieli, jak najlepiej reagować na zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem, gdy takie się pojawią.
 • Zachowaj spokój i odpowiedzialność: nigdy nie obwiniaj zespołów IT lub pracowników za naruszenie. Nie pomoże ci to w zareagowaniu na incydent, a wywoła jeszcze większy strach i stres. Zachowaj spokój i zbierz odpowiednich ludzi, aby jak najszybciej uruchomić plan reagowania na incydent.

 

 1. Odzyskiwanie: nie wszystkim atakom cybernetycznym można zapobiec, dlatego upewnij się, że masz strategię odzyskiwania danych na wypadek sytuacji, w których twoje zabezpieczenia cybernetyczne zostaną naruszone.
 • Opracuj strategię odzyskiwania: ustal priorytety działań, które mogą być wykorzystane do przeprowadzenia procesu odzyskiwania danych. Twórz kopie zapasowe swoich danych i upewnij się, że atakujący nie ma do nich dostępu.
 • Odpowiednio zaprojektuj proces odzyskiwania: systemy kopii zapasowych należy projektować z myślą o wydajności odzyskiwania, a nie tylko koncentrować się na czasie potrzebnym do wykonania kopii zapasowej. Określ, jakie są twoje wymagania w umowach SLA dotyczące odzyskiwania danych w zakresie akceptowalnych dla ciebie wskaźników RPO i RTO.

Oprogramowanie ransomware ewoluuje. Obecnie jedne jego rodzaje mogą po prostu szyfrować dane i żądać zapłaty, podczas gdy inne będą działać poprzez usuwanie danych lub grożeniem wyciekiem lub sprzedażą danych.

Edwin Weijdema, globalny specjalista ds. technologii w firmie Veeam

 

Źródło: informacja prasowa

Reklama