Wywiad Wojciechem Kruszewskim, Prezesem Zarządu Lewiatan Holding

Wywiad Wojciechem Kruszewskim, Prezesem Zarządu Lewiatan Holding

Polski handel ostatnich lat wymaga nowoczesnego i świeżego spojrzenia nie tylko na sposób sprzedaży, ale też wygląd placówek. Wojciech Kruszewski, Prezes Zarządu Lewiatan Holding opowiada o zmianach jakie przeszły sklepy pod ich szyldem oraz o planach na najbliższy czas.

Jakie przedsięwzięcia były najistotniejsze dla Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan w 2018 roku, co udało się zrealizować?

Ubiegły rok w polskim handlu, mimo trudnej sytuacji związanej z wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi, był bardzo owocny dla naszej sieci. Udało się wdrożyć wiele projektów, z których najistotniejszym był nowy koncept wizualizacji wewnętrznej sklepów. Dzięki bardziej przejrzystym oznakowaniom  alejek oraz lepiej wyróżnionym działom, takimi jak: mięso-wędliny, owoce-warzywa, nabiał, garmażerka, wędzarnia czy piekarnia – czynimy nasze placówki wygodniejszymi dla klientów. Sukcesywnie unowocześniamy kolejne sklepy, aby w ciągu najbliższych 3 lat zmodernizować ok. 80% placówek.

Duży nacisk położyliśmy także na rozwój oferty produktów marki Lewiatan, zwiększanie portfolio kontraktów handlowych oraz rozwój aktywności proklienckich, a zwłaszcza operacji marketingowych (gazetek promocyjnych, plakatów, billboardów, programów lojalnościowych, konkursów, etc.). Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyła się akcja „Gotuję z Lewiatanem”, podczas której wydaliśmy 375 tys. autorskich książek kucharskich. Znacząco także zwiększyliśmy inwestycje w wizerunek marki Lewiatan oraz reklamę w mediach.

Mimo spadku obrotów spowodowanych ograniczeniem handlu w niedziele Polska Sieć Handlowa Lewiatan zamknęła rok 2018 bardzo dobrymi wynikami, jednak wolniejszym tempem wzrostu sprzedaży niż w poprzedzających dwóch latach. Szacunkowe obroty sieci wyniosły 12,5 mld zł, tj. 9% wzrostu do ubr., podczas gdy w poprzednich dwóch latach przyrastały rokrocznie o około 11%. W ujęciu LfL obrót detaliczny wzrósł o ponad 3,2%, a liczba zrzeszanych sklepów przekroczyła 3200.

Jakie czynniki wywarły największy wpływ na działalność sieci w 2018 roku?

Rok 2018 był pełen wyzwań dla całego polskiego rynku handlowego głównie z powodu wprowadzonej ustawy o zakazie handlu w niedziele. Mimo że intencją ustawodawcy była ochrona małych i średnich sklepów, to głównymi  beneficjentami były dyskonty, które przeznaczając ogromne fundusze na reklamę, skutecznie zachęcały klientów do zwiększonych zakupów w piątki i soboty. Korzyści odniosły też stacje paliw. Stopniowe rozszerzanie zakazu w bieżącym oraz w przyszłym roku może dodatkowo pogłębiać tę sytuację. Ponadto, wprowadzone przepisy okazały się na tyle nieprecyzyjne, że pozwalają niektórym podmiotom obchodzić wprowadzony zakaz, naruszając zasady uczciwej konkurencji.

Kolejny istotny czynnik to sytuacja na rynku pracy. Coraz trudniejsze jest skompletowanie zespołu, zwłaszcza w nowych sklepach. Pracodawcy prześcigają się w oferowaniu benefitów, aby przyciągnąć pracowników. My również staramy się zapewnić jak najlepsze warunki zatrudnienia, oferując dodatkowo korzyści pozapłacowe oraz programy szkoleniowe.

Nie bez wpływu na branżę pozostały też wszelkie aspekty skutkujące wzrostem kosztów działalności i rosnącą w związku z tym presją inflacyjną. Mam tu na myśli zwłaszcza niepewność związaną z prognozowanymi cenami energii elektrycznej i paliw czy rosnącymi kosztami zatrudnienia.

Jakie są plany sieci Lewiatan na 2019 rok, jakie wyniki planujecie osiągnąć?

Rok 2019 jest dla nas szczególny, ponieważ będzie czasem celebrowania jubileuszu 25-lecia powstania Lewiatana. Zaczynaliśmy jako oddolna inicjatywa zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, a obecnie stanowimy największą polską sieć handlową.

Na 25-lecie przygotowaliśmy szeroki program jubileuszowy adresowany zarówno do naszych klientów, jak i franczyzobiorców, dostawców, partnerów handlowych czy kooperantów. Planujemy Zjazd Jubileuszowy wszystkich Franczyzobiorców Lewiatana oraz uroczystą Galę Jubileuszową. Nie zabraknie też wielu aktywności promocyjnych dla klientów naszych sklepów.

Będziemy kontynuować projekt modernizacji placówek handlowych według nowego konceptu wizualizacji wewnętrznej. Zamierzamy również wdrożyć m.in. ogólnopolski system do agregacji i optymalizacji zamówień, modelowe rozwiązanie dla sklepów do obsługi sprzedaży przez internet w systemie click&collect, a także mobilną aplikację konsumencką. Planujemy także w kolejnych regionach uruchomić, znajdujący się obecnie w fazie pilotażowej, program lojalnościowy dla klientów „Karta Lewiatan”. Szacujemy, że liczba zrzeszonych sklepów zwiększy się o około 200 nowych lokalizacji oraz osiągniemy wzrost średniej powierzchni sklepów na utrzymującym się od kilku lat poziomie 3-5%. Nadrzędnym celem biznesowym Lewiatana jest ustawiczne umacnianie pozycji franczyzobiorców. W 2019 roku czeka nas wiele nowych wyzwań, lecz świadomi naszych osiągnieć z minionych 25 lat, wkraczamy w niego z optymizmem. Posiadamy bowiem olbrzymi potencjał do dalszego rozwoju sieci Lewiatan.

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kowalska