Wywiad z Łukaszem Sosnowskim, nowym prezesem Fundacji ProKarton

Wywiad z Łukaszem Sosnowskim, nowym prezesem Fundacji ProKarton

Polski rynek odpadów opakowaniowych – główne wyzwania, które przed nim stoją w nadchodzących latach? Jak widzi Pan rolę Fundacji i jakie cele jej stawia w roku 2020?

Kartony do płynnej żywności są ważnym elementem rynku opakowań, a powstające z nich odpady to cenny zasób surowców wtórnych. Razem ze wzrastającą świadomością środowiskową konsumentów zwiększeniu ulegają wymagania regulacyjne dotyczące gospodarki odpadami. Myślę, że to połączenie w idealny sposób pokazuje rolę Fundacji ProKarton - działać zarówno w temacie edukacji ekologicznej, jak i współpracować z administracją rządową i samorządową przy tworzeniu wydajnego systemu gospodarki odpadami. A wiele jest jeszcze do zrobienia. Wciąż nie wszyscy Polacy mają wystarczającą wiedzę o tym, do którego kontenera należy wyrzucać jakie odpady. Pamiętajmy - kartonowe opakowania po mleku i sokach zawsze do żółtego, razem z metalami i tworzywami sztucznymi. Chciałbym, aby dzięki działaniom Fundacji wiedza wśród konsumentów na ten temat rosła. Przyczynimy się w ten sposób do czystszego środowiska wokół nas, ale też umożliwimy wykorzystanie w produkcji jak największej ilości surowców pochodzących z odpadów.

Jakie są Pana zdaniem priorytetowe obszary działania Fundacji, na których chciałby się Pan skupić w tym roku? Jakie obszary chce Pan rozwijać?

Polska stoi w tej chwili przed wyzwaniem implementowania do naszego prawa unijnych przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych. W szczególności mam tu na myśli rozszerzoną odpowiedzialność producenta, czyli konieczność większego zaangażowania przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach w zbieranie odpadów i przygotowanie ich do recyklingu. To jak będzie skonstruowany ten system, zostanie ustalone w nadchodzących miesiącach. Fundacja uczestniczyła już we wstępnych dyskusjach prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu w tej sprawie, a ja zamierzam kontynuować te prace. System zbierania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych powinien uwzględniać obecność na rynku wszystkich rodzajów opakowań, w tym kartonów do płynnej żywności. I właśnie nad uczestnictwem w procesie tworzenia jak najlepszego systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi Fundacja powinna się w tym roku skupić.

Jeżeli spojrzeć szerzej - na całą działalność ProKarton-u - dostrzegam ogromny potencjał w jeszcze większym wykorzystywaniu mediów społecznościowych. Zarówno dziennikarze, organizacje pozarządowe i nasi partnerzy gospodarczy dużą część swoich działań komunikują właśnie tymi kanałami. A dla nas wszystkich, jako konsumentów, internet coraz częściej jest podstawowym źródłem informacji i komunikacji. Dlatego poza tradycyjnymi środkami, zachęcałbym wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profili na Facebooku, Twitterze i LinkedInie, do komentowania, udostępniania i lajkowania.

Jakie zalety posiadają wielomateriałowe, kartonowe opakowania do płynnej żywności?

Kartony do płynnej żywności posiadają szereg niewątpliwych zalet, które dają się zaobserwować w całym ich cyklu życia. Zwróćmy uwagę, że są lekkie - składają się w ok. 75% z papieru, który jest surowcem w pełni odnawialnym. Przy odpowiedzialnie prowadzonej polityce leśnej zasób tego surowca nigdy się nie wyczerpie. Dodatkowo w większości przypadków produkty w nich zawarte (np. mleko UHT, soki i napoje) nie wymagają chłodzenia podczas transportu i przechowywania przed ich otwarciem. Zawdzięczamy to specjalnej technologii aseptycznego przetwarzania i pakowania. Technologia ta sprawia również, że nie zachodzi potrzeba dodawania do produktów konserwantów. Dodatkowo ich prostopadłościenny kształt pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej. To wszystko pozytywnie oddziałuje na bilans zużycia energii, zanim jeszcze produkt zawarty w tym opakowaniu znajdzie się w naszym domu. Dzięki swojej wielowarstwowej budowie kartony są odporne na działanie światła, tlenu, drobnoustrojów i innych czynników zewnętrznych, co skutecznie przeciwdziała psuciu się i marnowaniu żywności. To, na co już zwracałem uwagę wcześniej, ale w tym miejscu wymaga podkreślenia raz jeszcze, to konieczność prawidłowego zbierania odpadów po kartonach do mleka i soków. Ich segregacja i wyrzucenie do żółtego pojemnika sprawi, że zostaną one poddane recyklingowi, powrócą do obiegu gospodarczego i będą wykorzystane do dalszej produkcji. W ten sposób cykl życia takich opakowań domknie się, zmniejszając ich oddziaływanie na środowisko.

Reklama