Logistyka przyszłości

Branża logistyczna nieustannie się rozwija – nowe potrzeby, trendy, technologie – wszystko to wymaga dynamiki w działaniu i innowacyjności. O inwestycjach, również tych proekologicznych, zmianach w sektorze, a także najważniejszych wyzwaniach opowiada Mariusz Jóźwik, Regional Director – Warehousing, Co-Packing, Co-Manufacturing w firmie FM Logistic Central Europe.

Ochrona środowiska to trend przejawiający się w każdej branży. Firma FM Logistic nie pozostaje na to obojętna i przechodzi na zieloną energię – proszę opowiedzieć o tym przedsięwzięciu.

Zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię naszej firmy. Postawiliśmy przed sobą wymierne cele w zakresie ograniczenia naszego wpływu na środowisko naturalne, które konsekwentnie realizujemy. Od stycznia br. wszystkie obiekty magazynowe w Centralnej Europie, których jesteśmy właścicielami, są w 100% zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Inwestujemy też we własne instalacje fotowoltaiczne. Docelowo chcemy, aby około 20% naszego zapotrzebowania na energię pozyskiwać właśnie tą drogą. Nie są to jednak jedyne nasze działania z tego obszaru. Jako operator logistyczny posiadający własne magazyny intensyfikujemy działania, aby w 2030 roku stworzyć obiekt całkowicie neutralny dla środowiska. W tym celu nasza najnowsza inwestycja, platforma logistyczna w Wiskitkach zarejestrowana została do certyfikacji dla budownictwa zrównoważonego LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design). Co oznacza, że od samego początku budowy zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania wykorzystujące dobre praktyki oszczędzania wody pitnej i osiągania efektywności energetycznej obiektu. W budowanym właśnie obiekcie zadbaliśmy też o zielone otoczenie oraz infrastrukturę pozwalającą pracownikom na dojazd współdzielonymi środkami transportu bądź pojazdami elektrycznymi, które będzie można naładować na parkingu. Co istotne, wszystkie te przedsięwzięcia umożliwiają nam również wspieranie naszych klientów w realizacji ich celów z zakresu ochrony środowiska.

Odpowiedź na potrzeby klientów jest niezwykle ważna, szczególnie w obliczu postpandemicznych zmian. Co firma przygotowuje dla branży FMCG?

Od lat FM Logistic swoją konkurencyjność buduje na jakości i doskonałości procesów operacyjnych, takich jak regularność dostaw, eliminacja opóźnień czy zapewnienie płynności usług magazynowo-transportowych. Od niedawna istotnym elementem współpracy staje się wypracowanie synergii wynikającej np. z obsługi kilku kanałów sprzedaży danego klienta pod „jednym dachem”, w tym e-commerce, co nazywamy strategią omnichannel. Wspomniana już nowa inwestycja w Wiskitkach jest odpowiedzią na te rosnące potrzeby producentów. Dzięki doskonałej lokalizacji pomiędzy Warszawą a Łodzią, przy samym węźle komunikacyjnym łączącym autostradę A2 z drogą krajową 50, magazyn będzie centrum dystrybucyjnym dla centralnej Polski. Dodatkowo, jedna z hal umożliwi magazynowanie towarów w temperaturze kontrolowanej, co w przypadku branży FMCG, jest ważną kwestią.

Jak sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na branżę? Jakie zmiany zaszły w ciągu ostatniego roku?

Pierwsze miesiące pandemii były wyzwaniem nie tylko dla FM Logistic, ale dla całej branży operatorów logistycznych. Dla nas to wyzwanie było szczególne ze względu na sektory, w których jesteśmy obecni. Różnice i zmieniające się w poszczególnych okresach obsługiwane wolumeny podlegały jeszcze większym wahaniom wzmacnianym poprzez pojawiające się, często niespodziewanie, nowe regulacje – w tym lockdown wielu biznesów. Finalnie nie mamy powodów do narzekania, nawet jeżeli obsługiwane w całym roku pandemicznym wolumeny nie będą aż tak duże jak planowaliśmy w ambitnym budżecie. Doskonale poradziliśmy sobie w nowych okolicznościach i patrząc na ostatnie miesiące z dzisiejszej perspektywy, nasi klienci otrzymali obsługę na najwyższym poziomie.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą logistyczną?

W 2020 roku nastąpiło zdecydowane przesunięcie modelu zakupowego w kierunku e-commerce, co zmotywowało niektórych naszych klientów do szukania nowych dróg dotarcia do konsumenta. Budowana przez nas od dłuższego czasu propozycja strategii omnichannel okazała się idealną odpowiedzią na te potrzeby. Z uwagi na to, że często sprzedaż w nowym kanale jest „budowana” od zera, a prognozowanie popytu jest trudne, nasi klienci decydują się na powierzenie całego zapasu i operacji magazynowych w ręce jednego operatora logistycznego, będącego w stanie zapewnić kompleksową obsługę wszystkich kanałów sprzedaży i wypracować synergię.

Który z sektorów w jakich działacie będziecie najmocniej rozwijać w ciągu najbliższych miesięcy?

Nie mam wątpliwości, że wciąż będzie to e-commerce. Sprzedaż w internecie rośnie lawinowo, w niektórych sektorach o 100% rok do roku. Widzimy też duże zainteresowanie usługami dodanymi: co-packingiem czy co-manufacturingiem, czyli procesami przepakowywania produktów i tworzenia setów lub gratisów. Nasi klienci już zapowiadają projekty związane z tym obszarem. Tym bardziej cieszy nas fakt, że dzięki nowej lokalizacji w Wiskitkach będziemy wciąż rozwijać te usługi. W naszej ocenie, żaden inny operator do tej pory nie zapewnił tak kompleksowej oferty w jednym obiekcie.

Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kowalska

Reklama