Velvet CARE stawia na rozwój

Wzrost poziomu higieny wśród Polaków wpłynął na stałe zmiany w sprzedaży artykułów higienicznych. O tym, jak zmieniła się sprzedaż i oczekiwania konsumentów, a także o działaniach ekologicznych i planach inwestycyjnych opowiada Marcin Grabowski, Wiceprezes Zarządu Velvet CARE.

Jakie wyniki sprzedażowe w ostatnim czasie osiągnęły kategorie produktowe z portfolio Velvet CARE? W jakim stopniu okres pandemii wpłynął na sprzedaż artykułów higienicznych?

Okres pandemii miał duży wpływ na trendy w kategoriach higieny papierowej. Oczywiście najbardziej widoczny był gwałtowny skok sprzedaży papieru toaletowego w marcu 2020 roku. Wszyscy widzieliśmy wtedy ogarniający Polaków szał zakupowy i puste półki. Kolejne miesiące jednak zrównoważyły ten nagły wzrost i po roku można powiedzieć, że kategoria rozwijała się w swoim kilkuprocentowym tempie. Zupełnie inaczej jednak ma się sytuacja w przypadku ręczników kuchennych i papierów nawilżanych. Oba te produkty mają bezpośredni związek z obserwowanym trendem wzrostu poziomu higieny i jako takie, stały się bardzo pożądane przez konsumentów. Ich sprzedaż również gwałtownie wzrosła na początku pandemii i od tamtego momentu utrzymuje się na wysokim poziomie. Najbardziej natomiast „dotknięta” wpływem pandemii została kategoria chusteczek higienicznych w paczuszkach. Mieliśmy do czynienia z szeregiem czynników, które wpłynęły na ograniczenie jej sprzedaży m.in. większa higiena i mycie rąk, co ograniczyło sezonowe katary, mniej czasu spędzanego na zewnątrz (a w domu używane są głównie chusteczki w pudełkach), czy nawet zamknięcie stoków narciarskich (każdy narciarz wie, że chusteczki to artykuł pierwszej potrzeby na stoku).

Czy te tendencje są stałe? Czy zmiany, które nastąpiły w zachowaniach konsumenckich utrzymają się również po pandemii?

Część z tych tendencji jest stała. Wierzymy, że większa higiena, dbanie o czystość, czy wreszcie nawyk częstego mycia rąk, zostaną z nami na zawsze. Będzie to miało wpływ na dalszy intensywny wzrost sprzedaży ręczników papierowych czy papieru nawilżanego. Natomiast tendencja dotycząca chusteczek higienicznych powinna się odwrócić wraz z luzowaniem obostrzeń i częstszym przebywaniem poza domem.

Ręcznik papierowy Turbo według detalistów to najlepiej sprzedający się produkt w kategorii Kosmetyki i artykuły higieniczne o czym świadczy pierwsze miejsce w konkursie „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” 2021. Czemu zawdzięcza swój sukces?

Velvet Turbo to produkt, który doskonale wpisuje się w najważniejsze potrzeby konsumenta: „turbochłonny”, „turbowytrzymały” i „turbowydajny”. Jest to produkt z tzw. segmentu giga rolek, który w Polsce stanowi już ponad połowę rynku. Produkty z tego segmentu charakteryzują się bardzo dużą ilością listków (najczęściej powyżej 300) ciasno nawiniętych na dużą rolkę. Dzięki temu wystarczają na długo i są również ekonomicznym wyborem dla konsumenta. To, co wyjątkowe w ręczniku Velvet Turbo, to trzy warstwy bibuły, które gwarantują wyjątkową chłonność i jednocześnie wytrzymałość każdego listka – nawet po zmoczeniu.

Jakie działania prowadzi Velvet CARE na rzecz ochrony środowiska?

W firmie Velvet CARE ekologia jest ważnym tematem. Opracowaliśmy i wprowadzamy w życie strategię zrównoważonego rozwoju pod nazwą Eco Agenda 2025. W ramach jej realizacji prowadzimy działania w wielu obszarach naszej działalności. Inwestujemy w nowoczesne technologie w fabryce w Kluczach, co przekłada się na redukcję naszego śladu węglowego. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę surowcową – dbając o lasy korzystamy z celuloz pochodzących wyłącznie ze źródeł certyfikowanych i kontrolowanych przez międzynarodowe instytucje. Sukcesywnie wprowadzamy w naszych produktach zmiany technologiczne, które przekładają się na konkretne korzyści środowiskowe. W kategorii chustek opracowaliśmy nowe, bardziej ekologiczne pudełka, które już są dostępne na rynku, w bieżącym roku wprowadziliśmy też na rynek papiery toaletowe Velvet Eco Rolls. Całościowo, w kategoriach produktów, które są pakowane w folię, zdecydowaliśmy się na zmniejszenie gramatury opakowań, by zredukować ilość wprowadzanego na rynek plastiku. Od początku istnienia Velvet CARE do czasu ogłoszenia Eco Agendy już zmniejszyliśmy tę ilość o około 17%, a tylko w 2020 w porównaniu do 2019 roku zredukowaliśmy plastik o kolejne 5,9%. Nie zatrzymujemy się jednak w miejscu – mając na względzie realizację założeń Eco Agendy nieustannie pracujemy nad kolejnymi korzyściami środowiskowymi w obszarach recyklingu, redukcji ilości wykorzystywanych tworzyw sztucznych czy dalszego zmniejszania śladu węglowego.

Czy okres pandemii nie wstrzymał planów inwestycyjnych?

Efekt pandemii w oczywisty sposób przełożył się na strukturę handlu, na dostępność i ceny surowców czy zmiany w popycie na nasze produkty. Mimo wszystko nie wstrzymujemy naszych planów rozwojowych i kontynuujemy ambitny plan inwestycyjny firmy. Jesteśmy w trakcie budowy kolejnej, trzeciej już maszyny papierniczej. Na początku czerwca przyjechał do naszego zakładu cylinder Yankee – „serce” tej inwestycji, w obecnej chwili nadal trwają związane z nią prace budowlane. Zwiększenie mocy wytwórczych Velvet CARE jest kolejnym krokiem przyczyniającym się do budowy naszej pozycji w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno w kategorii produktów brandowych, jak i marek własnych.

Dziękuję za rozmowę.

Reklama