Marek Bucior nowym Przewodniczącym ZP Polski Przemysł Spirytusowy

Marek Bucior nowym Przewodniczącym ZP Polski Przemysł Spirytusowy

Ogólne Zgromadzenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) jednomyślnie powołało Marka Buciora, Dyrektora Generalnego CEDC International należącego do Grupy Maspex, na stanowisko Przewodniczącego Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). W związku z końcem dwuletniej kadencji przewidzianej w statucie ZP PPS, 11 lipca 2024r. ze stanowiska Przewodniczącego ZP PPS ustąpił Marek Sypek, Dyrektor Zarządzający Stock Polska, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 2 lata. Marek Sypek będzie nadal wspierał ZP PPS jako członek Rady Głównej. 

 

Nowy przewodniczący

Marek Bucior, nowy Przewodniczący ZP PPS, objął stanowisko Dyrektora Generalnego CEDC International, po przejęciu CEDC przez Grupę Maspex w 2022 roku. Pracę w Grupie Maspex rozpoczął w 2000 roku na stanowisku dyrektora Regionu w Polsce. Trzy lata później przeniósł się do Rumunii, gdzie objął stanowisko Commercial Managera, a następnie zarządzał Odziałem na Węgrzech. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego zagranicznego Business Unitu Maspeksu – na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.

Powołanie na Przewodniczącego ZP PPS to dla mnie dowód zaufania i wyróżnienie ze strony firm członkowskich ZP PPS, za co bardzo dziękuję. Będę kontynuował działania prowadzone prze Związek. Rynek spirytusowy to ważna gałąź polskiej gospodarki. Polski alkohol jest znany prawie na całym świecie i powinniśmy się skupić na rozwiązywaniu wyzwań jakie są przed nami. Jednym z nich jest ujednolicenie sposobu obliczania akcyzy dla piwa i napojów spirytusowych według zawartości alkoholu. Polskie przepisy akcyzowe nie opodatkowują de facto alkoholu, tylko jego źródło pochodzenia. Wyrównanie akcyzy doprowadzi m.in. do zmiany profilu konsumpcji w kierunku napojów o niższej zawartości alkoholu oraz wzmocni krajowy przemysł spirytusowy, umożliwiając skuteczniejsze konkurowanie na rynkach zagranicznych polskim markom. Zapewni to także dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Po drugie – definicja „Polskiej Wódki” – jej rozszerzenie tak, aby zyskali polscy rolnicy i producenci. Po trzecie  możliwość sprzedaży alkoholu przez Internet - Polska jest jednym z ostatnich państw w Unii Europejskiej, które nie ma uregulowanej takiej sprzedaży alkoholu. Do tych głównych wyzwań dochodzi również bardzo istotna edukacja na temat odpowiedzialnej konsumpcji napojów alkoholowych. Głęboko liczę na współpracę, pomoc i dzielenie się doświadczeniem wszystkich członków ZP PPS.

Marek Bucior, nowy Przewodniczący

Branża napojów spirytusowych jest ważną częścią polskiej gospodarki - tworzy ją ponad 220 firm operujących na polskim rynku. Wpłaca do finansów publicznych 15,5 mld zł rocznie, głównie z tytułu podatku akcyzowego i VAT. Zatrudnia bezpośrednio ponad 4,7 tys. osób, a pośrednio 84 tys. osób w branżach powiązanych, jak handel HoReCa, dystrybucja czy rolnictwo. Produkcja spirytusu służy zagospodarowaniu nadwyżek płodów rolnych: rocznie przetwarzanych jest 1,319 mln ton zbóż oraz 50 tys. ton ziemniaków. Wartość eksportu polskich alkoholi mocnych sięga 2,2 mld zł.

Branża mówiąca jednym głosem

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) to wiodąca organizacja branżowa w Polsce, reprezentująca 90% rynku mocnych alkoholi. ZP PPS zrzesza zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małei średnie przedsiębiorstwa. Organizacja wspiera rozwój branży poprzez współpracę z władzami, naukowcami i NGO, promując tradycyjne metody produkcji. Od 2008 roku ZP PPS prowadzi kampanie społeczne i programy edukacyjne, mające na celu promowanie odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Kampanie takie jak „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie.”, „Piłeś? Nie jedź!” czy „Lepszy start dla Twojego dziecka” są dobrze znane i skutecznie realizują misję organizacji.


fot.: materiały prasowe
 

Reklama